Samtiden som kulturarv

Projektet Samtiden som kulturarv är finansierat via Delegationen för industrisamhällets kulturarv.

Målet
är att åstadkomma en analys av de svenska museernas samtidsdokumentation under perioden 1975-2000, med avseende på ämnesval, frågeställningar, metoder, verksamhetsformer och resultat.

Syftet
med projektet är att synliggöra museernas och deras tjänstemäns betydelse för konstruktionen av kulturarv och att återföra dessa kunskaper till de berörda, för att därmed öka den yrkesmässiga självinsikten, förbättra metoderna och bredda museernas tolkning av sitt samhällsuppdrag.

Projektledningen
består av Eva Silvén, projektansvarig, samt en styrgrupp.

Rapportering
Projektets resultat redovisas i rapportform samt i den avslutande boken: Samtiden som kulturarv. Svenska museers samtidsdokumentation 1975-2000, red Eva Silvén & Magnus Gudmundsson, Nordiska museets förlag 2006.
Rapporter
Samtiden som kulturarv (extern länk)

För mer information
kontakta projektledningen eller läs den längre projektbeskrivningen.
Projektbeskrivning

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt