Från museitrycket

Förteckning över publikationer, rapporter och artiklar från svenska kulturhistoriska museers samtidsundersökningar 1978–2010.

Förteckningen inkluderar publikationer, rapporter och artiklar (ur årsböcker, antologier och tidskrifter) från museernas samtidsundersökningar, dock ej texter ur Samdok-bulletinen/Samtid & museer, som har ett särskilt register.

Urvalet ur museernas årsböcker är inte komplett, inte heller urvalet av publikationer som baseras på självbiografiskt frågelistmaterial. Förteckningen utgår från uppgifter som insänts eller inrapporterats till Samdoksekretariatet, varför vi gärna emotser kompletteringar.

Förteckningen är senast uppdaterad 2011-02-21.

Samdoksekretariatet, Nordiska museet

1978

Jonsdotter, Malin. Tre rum och kök i Hudiksvall. 1978 års hemundersökning. Hudiksvall: Hälsinglands museum 1978. 64 s. (Småskrifter 4.)

1979

Tyrfelt, Annika. Radhus i Åkersberga. Stockholm: Nordiska museet 1979. 52 s. (Ej offentlig.)

1980

Bjurman, Eva Lis. Barn och barn, om barns olika vardag. Stockholm: Nordiska museet 1980. 221 s. (Nordiska museets/Samdoks projekt om barns fritidsvanor. Rapport 1.)

Enmark, Romulo. Söndagsskolegåvan. Småländska kulturbilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1980, s. 89–93.

Londos, Eva. Sprätten. Ett handverktyg inom den datoriserade pappersindustrin. Småländska kulturbilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1980, s. 77–81.

Londos, Eva. Jesus i porslin och offset. Om religiösa bilder i frikyrklig miljö. Småländska kulturbilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1980, s. 82–88.

Rosander, Lennart. Kungl. Södermanlands flygflottilj F 11 1941–1980. Nyköping: Söder-manlands museum 1980. 84 s. (Rapport 5.)

Tyrfelt, Annika. Hempoolens stockholmsundersökning, praktik och metodik. Svenska museer 1980:1, s. 10–14. [Nordiska museet.]

1981

Andersson, Siw. Barns lekar och fritidsvanor. En samtidsdokumentation i Skellefteå 1979. Skellefteå: Skellefteå museum 1981. 67 s. (Nordiska museets/Samdoks projekt om barns fritidsvanor. Rapport 2.)

Arvidsson, Kerstin m.fl. Ohs bruk – ett samhälle ur tiden? Jönköping: Jönköpings läns museum 1981. 144 s. (Rapport 1.)

Lindvall, Karin & Kerstin Kåverud. Hemundersökning i Jämtland 1981. Arbetsrapport. Östersund: Jämtlands läns museum 1981. 18 s. (Ej offentlig.)

Netterlund, Karin. Barn i Ångermanland. Lekvanor och uppväxtvillkor. Härnösand: Länsmuseet Murberget 1981. 85 s. (Nordiska museets/Samdoks projekt om barns fritidsvanor. Rapport 3.)

1982

Rosander, Lennart. Att säkra nuet åt framtiden. Om samtidsdokumentation med exempel på Södermanlands museums dokumentationsverksamhet. Sörmlandsbygden. Nyköping: Sörmlands museum 1982, s. 23–38.

Söderpalm, Kristina. Varvsarbetarfamilj i Göteborg. Göteborg: Göteborgs historiska museum 1981–82. 137 s. (Ej offentlig.)

1983

Borgegård, Eva. Skultunafolie AB och Skultuna Messingsbruk AB. En etnologisk dokumentation av två industriarbetsplatser. Västerås: Västmanlands läns museum 1983. 93 s. (Samdok rapport 1.)

Gustavsson, Elisabeth. Tvåhundratjugotvå brev – tusentals bilder. Om inventeringen av religiösa bilder i hemmiljö. I: Svenskarnas religiösa bilder. Om kristen huskonst. Jönköping: Jönköpings läns museum 1983, s. 47–64.

Haglund, Karin. I odelat bo. Hudiksvall: Hälsinglands museum 1983. 18 s. (Ej offentlig.)

Londos, Eva. Religiös huskonst. Något om ursprung, funktion och betydelse. I: Svensk-arnas religiösa bilder. Om kristen huskonst. Jönköping: Jönköpings läns museum 1983, s. 26–46.

Lundin, Susanne. Studentlägenhet i Lund. Lund: Kulturen 1983. 56 s. (Ej offentlig.)

Metelius, Ingrid. ”Jesus Generation.” Dokumentation av en pingströrelseägd folkhögskola. Jönköping: Jönköpings läns museum 1983. 23 s. (Rapport 11.)

Ristilammi, Per-Markku. På trålarna Eros och Venus. Blekingeboken. Karlskrona: Blekinge läns museum 1983, s. 45–90.

1984

Gustavsson, Anders. Religiösa bilder inom väckelserörelsen. Meddelanden från kyrko-historiska arkivet i Lund 1984:18. 16 s. [Jönköpings läns museum.]

Jansson, Iréne. Böndernas värld. En etnologisk samtidsundersökning av det uppländska jordbruket. Uppsala: Upplandsmuseet 1984. 151 s. (Rapport 7.)

Londos, Eva. En pingstväns bilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1984. 76 s. (Rapport 10.)

Lundholm, Kjell (text) & Margareta Rantatalo (foto). Rantajärvi – en by i Tornedalen. Norrbotten. Luleå: Norrbottens museum 1984, s. 5–20.

Lundin, Susanne. Operation Mobilisering. En ekumenisk väckelsekampanj i Malmö med Pingstkyrkan i fokus. Jönköping: Jönköpings läns museum 1984. 45 s. (Rapport 13.)

Salomonsson, Karin & Magnus Wikdahl. Varvet som var. Rapport från dokumentations-projektet vid Öresundsvarvet i Landskrona, hösten 1982. Landskrona: Landskrona museum 1984. 75 s.

Svensk, Rune. Wifstavarf 1982. En industrihistorisk dokumentation. Sundsvall: Sundsvalls museum 1984. 184 s.

Wännström, Britta (text) & Margareta Rantatalo (foto). En kulturhistorisk dokumentation av Stora Sjöfallet. Luleå: Norrbottens museum 1984. 23 s. (Stencil.)

1985

Berg, Kerstin. Akkis. En etnologisk undersökning av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Uppsala: Upplandsmuseet 1985. 60 s. (Rapport 8.)

Bogren Ekfeldt, Britt. ICA Hakon Aktiebolag. En dokumentation av en arbetsplats 1985. Västerås: Västmanlands läns museum 1985. 63 s. (Samdok rapport 2.)

Drejholt, Nils. Husqvarna vapen. Småländska kulturbilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1985, s. 54–61. [Livrustkammaren.]

Londos, Eva. Bönehusens bilder. Småländska kulturbilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1985, s. 175–185.

Wännström, Britta (text) & Margareta Rantatalo (foto). Dokumentation av Sädvajaure. Norrbotten. Luleå: Norrbottens museum 1985, s. 5–15.

Zetterström, Anna. Skärgårdspensionat. En dokumentation för Roslagsmuseet. Norrtälje: Roslagsmuseet 1985. 132 s. (Fritidsboende 1.)

1986

Esbjörnson, Estrid. Att arbeta på skofabrik. En samtidsundersökning av skoindustrin i Kumla. Örebro: Örebro läns museum 1986. 100 s. (Engelbrekt Tema 3.)

Haglund, Karin. Ett skogsarbetarhem. Hudiksvall: Hälsinglands museum 1986. 75 s. (Ej offentlig.)

Halén, Ove. Timmertransporter med lastbil. Härnösand: Länsmuseet Murberget 1986. 22 s. (Stencil.)

Halén, Ove. Timrets väg i Västernorrlands län. En samtidsdokumentation 1986. Härnösand: Länsmuseet Murberget 1986. 79 s. (Stencil.)

Hasselqvist, Ulla. Lastbilstransport vid Västsvenska lantmän. Samdokundersökning 1986. Lidköping: Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum 1986. 11 s. (Stencil.)

Jonsdotter, Malin. Gå i cirkel. En samtidsundersökning av Studieförbundet Vuxenskolans lokalavdelning i Landskrona. Landskrona: Landskrona museum 1986. 55 s.

Parr, Mikael. Lennings. En Samdokundersökning av Lennings Textiltekniska Institut i Norrköping. Norrköping: Norrköpings stadsmuseum 1986. 60 s.

Strandberg-Zerpe, Birgitta. Att dokumentera sin samtid – Samdok. Dokumentation av Cementa i Slite. Visby: Gotländskt arkiv 1986, s. 143–158. [Gotlands fornsal.]

Strandberg-Zerpe, Birgitta. Att dokumentera sin samtid – Samdok. Dokumentation av två gotländska jordbruk. Visby: Gotländskt arkiv 1986, s. 143–158. [Gotlands fornsal.]

Tahvanainen, K. V. Stockholm 33 00 00. Norra Vasa telefonstation 1924–1985. Stockholm: Telemuseum 1986. 63 s.

Tyrfelt, Annika. Välkommen till Jordbro. Stockholm: Nordiska museet 1986. 66 s. (Ej offentlig.)

Winberg, Anne-Lis (text) & Björn Andersson (bild). En ICA-butik. Malmö museer dokumenterar Malmö: Malmö museer 1986. 30 s.

1987

Jonsson, Leif, Mikael Eivergård & Catharina Lundström. Hemundersökning. Östersund: Jämtlands läns museum 1987. 43 s. (Ej offentlig.)

Nilsson, Anne-Lis. Att bo på 22 kvm. Tre studentrum i Lund. Lund: Kulturen 1987. 92 s. (Ej offentlig.)

Olsson, Jan. M/S Anna Oden – ett ro/ro-fartyg. Göteborg: Sjöfartsmuseet 1987. 69 s. (Publikationsserie 5.)

Wiking-Faria, Pablo. Resan med Joh. Gorthon 17.7.1985–29.7.1985. Linjefart Örnskölds-vik/Husum–Antwerpen–Tilbury–Örnsköldsvik. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1987. 39 s. (Rapport 23.)

Wintzell, Inga. En Samdokundersökning av JC – en butikskedja i tiden. Stockholm: Nordiska museet 1987. 19 s. (Stencil.)

1988

Brunfelter, Anna-Clara. Isbrytaren Oden. Arbete och liv ombord. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1988. 69 s. (Rapport 24.)

Eivergård, Mikael. Mellanårsundersökning. Östersund: Jämtlands läns museum 1988. 11 s. (Ej offentlig.)

Johansson, Liselotte. Jönköping för Kristus. Om Frälsningsarméns verksamhet. Jönköping: Jönköpings läns museum 1988. 23 s. (Rapport 23.)

1989

Birgersson, Kent. Skolresan. En Samdokundersökning. Gränna: Grännamuseerna 1989. 48 s. (Skriftserie 2.)

Ekbrand, Ingvar, Christine Fredriksen (text) & Börje Andersson (foto). Med kylväskan i bagaget. En dokumentation av nutida vandrarhemsliv i äldre badortsmiljö. Uddevalla:
Bohusläns museum 1989. 33 s.

Hedlund, Göran. Skogsarbete. En samtidsdokumentation av Bjuråkers skogsförvaltning. Gävle: Länsmuseet i Gävleborgs län 1989. 84 s. (Rapport 1988:1.)

Svensson, Ingrid. Norrköpings stadsmuseum dokumenterar Hults Bruk. Norrköping: Norrköpings stadsmuseum 1989. 43 s.

1990

Boqvist, Agneta. Livet på landet – två skaraborgsjordbruk i ord och bild. Skara: Skara-borgs länsmuseum 1990. 49 s. (Småskrift 1.)

Dürmeier, Silvia. Svensk, född i Hamburg. Tyska invandrare till Uddevalla 1946–1968. Uddevalla: Bohusläns museum 1990. 31 s. (Stencil.)

Esbjörnson, Estrid. Skoindustrin – Närkes ära. Skoarbetare minns. Örebro: Örebro läns museum 1990. 356 s.

Faber, Andrea & Karin Haglund. Eritreanskt hem på svenskt vis. Hudiksvall: Hälsinglands museum 1990. 31 s. (Ej offentlig.)

Flinck, Maria. Turkisk inredning och svensk standard. Södertälje: Torekällbergets museum 1990. 39 s. (Ej offentlig.)

Hasselqvist, Ulla, Lars-Göran Nilsson (text) & Ulf Fabiansson (foto). Åkarens vardag. En samtidsdokumentation 1986. Lidköping: Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum 1990. 40 s.

Lindholm, Ann. Ohs – ett samhälle i tiden. Jönköping: Jönköpings läns museum 1990. 44 s. (Rapport 27.)

Lövgren, Karin (text) & Bertil Ludvigsson (foto). Bland sågspån och jössehäringar. En etnologisk dokumentation av Edanesågen. Karlstad: Värmlands museum 1990. 96 s. (Skriftserie 20.)

Nilson, Carl-Göran. Elkraftens dinosaurier. ABB Generations tillverkning av vattenkraft-generatorer 1989–90. Stockholm: Tekniska museet 1990. 115 s. (Stencil.)

Nordlöf, Anne. Att bo i fritidshus. En studie av ett fritidshusområde på Väddö i Norrtälje kommun. Norrtälje: Roslagsmuseet 1990. 35 s. (Skriftserie 4.) (Fritidsboende 2.)

Runfors, Ann. Här gör vi generatorer – arbete, tradition och förändring på ABB Generation. Västerås: Västmanlands läns museum 1990. 119 s. (Samdok rapport 3.)

Wikdahl, Magnus (text) & Stig T Karlsson (foto). Landskronafolket – röster och ansikten. Landskrona: Landskrona museum 1990. 68 s.

1991

Andersdotter, Gunnel (text) & Anders Kratz (foto). Att omvandla Strykjärnet till museum. Några ögonblicksbilder från bygget. I: Strykjärnet. Norrköping: Arbetets museum 1991, s. 16–31.

Andrén, Anna. Ett riktigt kök ska det ju va! Stockholm: Nordiska museet 1991. 43 s. (Ej offentlig.)

Andrén, Anna & Charlotte Hagström. Man får ju försöka organisera lite grann… Lund: Kulturen 1991.35 s. (Ej offentlig.)

Berger, Monica (text) & Evelyn Thomasson (bild). Mårten Pehrsons Valsqvarn. 110 år Kristianstad. Kristianstad: Kristianstads läns museum 1991. 63 s.

Fägerborg, Eva. Arbetarkreativitet inom modern processteknologi. Ett exempel från mejeriindustrin. I: Arbetarklassen i samhällets vardag. Tredje nordiska arbetarkultur-seminariet i Tammerfors 1989. Helsingfors 1991, s. 378–397. [Nordiska museet.]

Granberg, Mats. Varken fisk eller kött. Italienare på Saab 1951–1991. Linköping: Öster-götlands läns museum 1991. 71 s. (Östergötland fakta 1.)

Jacobsson, Ulla. I 3 – verksamheten på regementet I 3 i Örebro 1991. Stockholm: Armémuseum 1991. 205 s.

Lillienberg-Olsson, Eva & Kristina Strand. Kardborren, svenska kläder. Lund: Kulturen 1991. 35 s.

Nilsson, Lars-Göran. Med fjärrkontroll och bara händer. Samdok går till sjöss. Teknik & Kultur 1991:3, s. 17–22. [Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum.]

1992

Andersson, Maria. Mobil telefoni och mobil ideologi. En minidokumentation. Stockholm: Nordiska museet 1992. 12 s. (Stencil.)

Dürmeier, Silvia. Hemort Uddevalla. Chilenska och iranska flyktingfamiljer i Uddevalla 1991. Uddevalla: Bohusläns museum 1992. 31 s. (Stencil.)

Hellstadius, Anna-Clara, red. Färjefolk. Arbetsliv på en finlandsfärja. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1992. 155 s. (Rapport 26.)

Heurgren, Vendela (text) & Peter Gullers (foto). ”Jag tycker nog också att jag är konst-när …” I: Perspektiv på tjänstemän 1990–1992. Stockholm: Tjänstemannarörelsens arkiv och museum (TAM) 1992, s. 7–60.

Idvall, Markus. En fabrikörs karriär. En studie av Bengt Johansson som småföretagare, samhällsaktivist och pingstvän. Jönköping: Jönköpings läns museum 1992. 52 s. (Rapport 32.)

Källman, Rolf, Lena Lundgren, Bruno Svensson (text) & Ingvar Lundkvist (foto). Ett flytande bibliotek. En samtidsdokumentation av bokbåtsverksamheten i Stockholms skärgård 1991. Stockholm: Stockholms läns museum 1992. 20 s. (Utställningskatalog.)

Lindholm, Ann. Från Hjortsjö till Manhattan – stenarbetares minnen från den svarta granitens tid. Jönköping: Jönköpings läns museum 1992. 46 s. (Rapport 33.)

Londos, Eva. Ett skåp är ett skåp är ett skåp…? I: Eva Silvén-Garnert, red. Tumme med tingen. Om det materiellas roll i museernas samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1992, s. 46–57.

Nilsson, Lars-Göran (text) & Anders Martinsson (foto). Tidan – Vänersjöfart idag. En samtidsdokumentation 1991. Lidköping: Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum 1992. 31 s.

Raag, Virve & Raimo Raag. Över stormande hav. Estländskt liv och leverne i Kumla 1944–1991./Üle tormise mere. Eesti elu-olu Rootsi väikelinnas Kumlas 1944–1991. Örebro: Örebro läns museum 1992. 130 s.

Rosen, Kristina. Estlandssvenskarna som kom till Roslagen. Norrtälje: Roslagsmuseet 1992. 45 s.

1993

Arnstberg, Karl-Olov (text), Gunnel Ilonen & Jahn Mörrby (foto). Kristoffer och hans verkstad. Om småskaligt servicearbete i en stor sjöstad. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1993. 149 s. (Rapport 27.)

Bohman, Stefan & Dan Waldetoft, red. Här är polisen … Stockholm: Nordiska museet 1993. 251 s. (Svenska folket berättar.)

Gumaelius, Lena (text) & Albin Dahlström (foto). Samtal i Horn. Att leva i glesbygd. Östergötland 1993. Linköping: Östergötlands länsmuseum 1993. 127 s.

Hagren, Ulrika (text) & Anders Martinsson (foto). Meken. En samtidsdokumentation av Lidköping Machine Tools AB. Lidköping: Lidköpings hantverks- och sjöfartsmuseum 1993. 56 s.

Jansson, Sören. Officerare emellan. En etnologisk studie av I 3, I 11 och I 17. Stock-holm: Armémuseum 1993. 84 s. (Rapport 5.)

Johansson, Annelie, red. Varje människa är värd att lyssna på. Socialsekreterare berättar. Stockholm: Arbetets museum, SKTF, TAM 1993. 171 s.

Juhlin, Pia, red. Jag vill jobba! Arbetslösa tjänstemän berättar. Stockholm: Tjänste-mannarörelsens Arkiv och Museum 1993. 229 s.

Lundberg, Ingrid, red. 50 år i Sverige. Vägen till det mångkulturella samhället. Botkyrka/Stockholm: Sveriges invandrarinstitut och museum/Nordiska museet 1993. 44 s. (Utställningskatalog.)

Sjöberg, Annika. Karossfabriken på Volvo. En samtidsdokumentation av arbetet och människorna på en fabrik våren 1993. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 1993. 36 s. (Stencil.)

Wiking-Faria, Pablo. Bondeliv. Lantbruket i Halland 1750–1990. Varbergs museums årsbok. Varberg: Varbergs museum 1993. 109 s.

1994

Andersdotter, Gunnel (text), Calle Slättengren & Anders Kratz (foto). Rent och smutsigt. Kvinnor och män, svenskar och invandrare i nittiotalets städvardag. Norrköping: Arbetets museum 1994. 154 s.

Andersdotter, Gunnel (text) & Pia Frände (foto). Kustsjöfarare. M/S Nordstar, alltid på gång. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1994. 172 s. (Rapport 28.)

Bengtsson, Krister. Lundbergs Plåt AB 1869–1994. Historien om ett företag och dess utveckling från hantverk till industri. Jönköping: Jönköpings läns museum 1994. 112 s.

Bohman, Stefan & Ingrid Wahlund, red. Scenens barn. Stockholm: Nordiska museet 1994. 278 s. (Svenska folket berättar.)

Eivergård, Mikael. Det moderna jordbrukarhemmet. Östersund: Jämtlands läns museum 1994. 20 s. (Ej offentlig.)

Ersson, Boris, Eva Hult & Olle Skogman. Smuggling. Berättelser om lurendrejeri och varusmuggling. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1994. 150 s. (Rapport 38.)

Garnert, Jan. I dialog med historien. Om samtid och sjöfartshistoria i skärgårdsbyn Marum. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1994. 131 s. (Rapport 29.)

Idvall, Markus. Guds barn och världens barn. En etnologisk studie av kulturella gränsmarkeringar. Jönköping: Jönköpings läns museum 1994. 29 s. (Rapport 28.)

Johansson, Annelie, red. ”Det vi gör sätter spår hela livet.” Förskollärare berättar. Stockholm: Tjänstemannarörelsens Arkiv och Museum, Lärarförbundet, Arbetets Museum 1994. 175 s. (Arbetsplats Sverige.)

Larsson, Bo. Travet och dess bredd. En intervjuundersökning med inriktning på Värmland och Årjäng. Karlstad: Värmlands museum 1994. 38 s.

Lindelöw, Tomas, red. Vi är viktiga i vården. 16 undersköterskor och sjukvårdsbiträden berättar. Göteborg: Svenska Kommunalarbetareförbundet, Arbetets Museum, Lindelöws förlag 1994. 230 s.

Londos, Eva. Konsten i folkhemmet. I: Hem. Om känslans rum och samhällets planer. Stockholm: Stockholms stadsmuseum, 1994, s. 91–97.

Magnusson, Ulf. Nätverk. Arbetsmiljö och strukturomvandling vid en kvinnodominerad arbetsplats – NorNet AB. Västerås: Västmanlands läns museum 1994. 79 s. (Samdok rapport 4.)

Ridderberg, Maria. Gnosjö ABC. En produktundersökning av småindustrin i Gnosjö. Jönköping: Jönköpings läns museum 1994. 63 s. (Rapport 32.)

Wollinger, Susanne. Fotsvett och drömmar. Om vardagen på ett skånskt regemente. Kristianstad: Kristianstads läns museum 1994. 68 s.

1995

Bringlöf, Åsa & Lena Högberg, red. Elvatusen timmar – två skolor, två världar. Stock-holm: Stockholms stadsmuseum 1995. 103 s.

Engelbrektsson, Marlene & Claes Jansson. Kräftfiske med trål i norra Bohuslän. En samtidsdokumentation. Uddevalla: Bohusläns museum 1995. Ca 30 s.

Fredriksen, Christine. Med samtidshistoria i bagaget. Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns museum 1995, s. 117–130.

Friberg, Kristina. Båtliv. Drömmar om frihet. Norrtälje: Roslagsmuseet 1995. 35 s. (Skriftserie 7.) (Fritidsboende 3.)

Grahn, Wera. Liv utan bil – en livsstilsstudie av bilfria barnfamiljer. Stockholm: Nordiska museet 1995. 90 s. (Bilprojektet. Stencil.)

Heurgren, Vendela. Bilen i familjen och livsloppet – ur genusperspektiv. Stockholm: Nordiska museet 1995. 61 s. (Bilprojektet. Stencil.)

Johansson, Karin. Vid kanten av Gropen. Människors upplevelser av att bo i Malmberget idag. En nutidsdokumentation. Gällivare: Gällivare kommuns folkbibliotek 1995. 61 s. (Gällivare kommuns folkbibliotek. Skriftserie. 1.) (Norrbottensprojektet.)

Larsson, Bo. Lillolastugan. Ett år på en värmländsk bondgård. Stockholm: Nordiska museet 1995. 94 s.

Larsson, Bo. Travsporten i kulturhistorisk belysning – en materialinsamling. Karlstad: Värmlands museum 1995, 20 s. + bilagor.

Lindqvist, Lotte. Att manifestera sin personlighet i ett landskap. En studie om två bondbröder och deras självbilder på Gräsö i nordöstra Uppland. Uppsala: Upplandsmuseet 1995. 42 s. (Stencil.)

Lundström Anna & Anna Ulfstrand, red. Ung i närbild. Stockholm: Stockholms läns museum 1995. 48 s. (Utställningskatalog.)

Lövgren, Karin. Kulturer möts. Fataburen. Stockholm: Nordiska museet 1995, s. 77–98.

Nyberg, Eva, red. Vid vår sida – eller vid sidan om? En bok om kulturmöten. Kulturen: Lund 1995. 48 s.

Perlinge, Anders. Bondeminnen. Människan och tekniken i jordbruket under 1900-talet. Stockholm: Nordiska museet 1995. 341 s.

Rosengren, Annette. Fjällbyn som blev turistort. Stockholm: Nordiska museet 1995. 243 s.

Östvall, Lars. Öppenhet och slutenhet. En etnologisk studie av två trossamfund i Jönköpings län. Jönköping: Jönköpings läns museum 1995. 48 s. (Rapport 38.)

1996

Aronsson, Krister & Truls Nord. Att vara på jobbet hemma. Bilder av distansarbete. Stockholm: Tekniska museet 1996. 54 s. (Rapportserie. 5.)

Banno Gomes, Nadia. Tjejer kan! En bok om Exit, en mångkulturell tjejgrupp i Botkyrka. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 1996. 94 s.

Berger, Monica & Inga Kindblom. En säck potatis och ett flak ägg. Om gårdsbutiker i Kristianstads län. Kristianstad: Kristianstads läns museum 1996. 48 s.

Bohman, Stefan, red. Hetta, larm och svetslågor. Metallarbetare skildrar sina liv. Stockholm: Nordiska museets förlag 1996. 179 s. (Svenska folket berättar.)

Brytningstid. Att vara ung i det nya kunskapssamhället. En etnologisk undersökning av ungdomars ideal och livsstil i Härryda kommun. Uddevalla: Härryda dokumentations-grupp och Bohusläns museum 1996. 160 s.

Byström, Anna & Agneta Carlberg. Ett antroposofiskt hem. Södertälje: Torekällbergets museum 1996. 49 s. (Ej offentlig.)

Fredriksen Christine m.fl. Bohusläns samhälls- och näringsliv. 7: Jordbruket. Uddevalla: Bohusläns museum och Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet 1996. 172 s.

Forsberg, Patrik, red. Norrbottensprojektet. En nutidsdokumentation 1994–95. Luleå: Norrbottens museum 1996. 106 s.

Frisell, Ann. Kärlek utan sex går an … men inte sex utan kärlek. Om gymnasieflickors tankar kring kärlek och sexualitet. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1996. 87 s.

Fundberg, Jesper. Möten på fotbollsplan. En studie av den mångkulturella idrotten. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1996. 40 s.

Fundberg, Jesper. Möten med föreningar. En studie av invandrares föreningsliv i Botkyrka kommun. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1996. 40 s.

Fägerborg, Eva. Miljoner och my. Kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri. Stockholm: Nordiska museet 1996. 307 s. (Nordiska museets handlingar 120.)

Hansen, Kjell. Mamma, var ska jag slänga tuggummit? Rapport från hemundersökning 1995 inom Samdoks hempool.– Ting, saker, prylar… En studie av föremålens roll utifrån Kulturens hemundersökningar. Lund: Kulturen 1996. 36 s.

Högdahl, Elisabeth m.fl. Det händer nog mer än man vet. Berättelser om människor i kvarteren kring Bergsgatan i Malmö. Malmö: Stadsmuseet/Malmö museer 1996. 69 s.

Jansson, Sören. Biggles i folkhemmet. Historien om ett flygvapen och dess officerskår. Linköping: Flygvapenmuseum 1996. 235 s. (Vetenskaplig rapport. 1.)

Jansson, Sören & Lotte Lindqvist. Järnvägsposten. En kamp mot tiden. Stockholm: Postmuseum 1996. 88 s. (Meddelanden från Postmuseum. 39.)

Kindblom, Inga m.fl. Lycka för två. Kärlek och bröllop i ett mångkulturellt samhälle. Kristianstad: Kristianstads läns museum 1996. 63 s.

Larsson, Bo. 175 år på Ericsson. 6 porträtt. Karlskrona: Blekinge läns museum 1996. 47 s.

Lindemark, Claes. Dykhuset på Galärvarvet. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1996. 134 s. (Rapport 33.)

Lindholm, Ann. Pernå – ett skåp. Jönköping: Jönköpings läns museum 1996. 40 s. (Rapport 34.)

Lundquist, Torbjörn. Personbilsgarage. Om bilens utveckling i Leksand och personbils-garagens användning. Stockholm: Nordiska museet 1996. 140 s. (Bilprojektet. Stencil.)

Lundström, Anna & Anna Ulfstrand. Om resande finnes … En etnologisk studie och fotografisk dokumentation om busslinjerna 556 och 557 i Upplands Bro. Stockholm: Stockholms läns museum 1996. 63 s.

Magnusson, Catharina, red. Allting blev så annorlunda. Traumatiskt hjärnskadade berättar. Stockholm: Riksförbundet för Trafik och Polioskadade/Nordiska museet 1996. 109 s.

Norlander, Lisa. Stockholmsreligioner. En presentation av några olika kyrkor och trossamfund i stockholmsområdet. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1996. 55 s.

Ramberg, Klas. Svensk mångfald. Förvaltning och boende i några invandrartäta bostadsområden. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1996. 55 s.

Richette, Christian, red. Poliominnen. Polioskadade skriver om sitt liv och sitt arbete. Stockholm: Nordiska museet 1996. 233 s. (Svenska folket berättar.)

Ur hav till burk och kartong. Fiskberedningen i Sotenäs kommun. Uddevalla: Kungshamns dokumentationsgrupp och Bohusläns museum 1996. 206 s.

1997

Arnstberg, Karl-Olov & Ingrid Ramberg, red. I stadens utkant. Perspektiv på förorter. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1997. 190 s.

Aronsson, Krister. Barnängens tvål. En 125-årig industriproduktion försvinner ur landet. Daedalus 1998. Stockholm: Tekniska museet 1997, s. 181–186.

Burell, Birgitta, red. Vård som yrke. Undersköterskor, sjuksköterskor och läkare berättar. Gidlunds/Arbetets museum m.fl. 1997. 255 s.

Bursell, Barbro & Annette Rosengren, red. Drömmen om bilen. Fataburen. Stockholm: Nordiska museet 1997. 295 s. [Ett antal undersökningar inom Bilprojektet.]

Fredriksen, Christine & Silvia Dürmeier. Varvsepok och kulturmöten i Uddevalla. Bohuslän. Uddevalla: Bohusläns hembygdsförbund och Bohusläns museum 1997, s. 87–105.

Fägerborg, Eva, Lena Gullmert & Helene Sjunnesson. Blå Blom. Industriprodukt och nationell symbol. Gustavsberg: Värmdö kultur och fritidsnämnd 1997. 128 s. (Utg. i samarbete med Nordiska museet, Tekniska museet och Stockholms läns museum.)

Lövgren, Karin & Klas Ramberg. Vardagsliv och boende i Bro. Botkyrka: Mångkulturellt Centrum 1997. 107 s.

Magnusson, Catharina, red. Bryt aldrig ryggen på en söndag. Spinalskadade (ryggmärgs-skadade) berättar. Stockholm: Riksförbundet för Trafik- och polioskadade & Nordiska museet 1997. 145 s.

Magnusson, Catharina, red. Svarta nätter och snurriga dagar. Whiplashskadade berättar. Stockholm: Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade/Nordiska museet 1997. 141 s.

Magnusson, Catharina, red. Utan ben – det går ändå. Amputerade berättar. Stockholm: Nordiska museet 1997. 144 s.

Mannerfelt, Charlotte & Hjördis Gustafsson. Bron. Torsöborna om förhoppningarna, farhågorna och förändringen. En etnologisk studie. Borlänge: Vägverkets museum 1997. 62 s. (Skrifter utg av Vägverkets museum 4.) (Vägverket publikation 1997:90.)

Nygren, Göran m.fl. Ung vardag. Om gotländska ungdomar 1996. Visby: Länsmuseet Gotlands Fornsal 1997. 192 s.

Ramberg, Klas & Johan Jonson. Bitumenjagare. Sjömän i kusttankfart. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1997. 153 s.

Skoghäll, Lars, red. I en taksänkt aprikosfärgad amazon. Ett axplock från ungdoms-dokumentationen Örebro län i blixtbelysning. Örebro: Örebro Läns Museum, Läns-arbetsnämnden & Landstinget 1997. 106 s.

1998

Andersson, Carin (text) & Rolf Hjalmarsson (foto). Dokumentation av Skogstorps kraftstation. Eskilstuna: Eskilstuna museer 1998. 29 s. (Stencil.)

Brewald, Eva. Stora Torg. En samtidsdokumentation i Kristianstad. Kristianstad: Länsmuseet i Kristianstad 1998. 27 s.

Bäckman, Lena. Husbåtsboken. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1998. 88 s.

Carlén-Nilsson, Cecilia & Ulla Holmér, red. Röster från Vipeholm. Lund: Stiftelsen medicinhistoriska museerna i Lund och Helsingborg 1998. 127 s.

Dürmeier, Silvia. Baroque. Rapport från en samtidsdokumentation genomförd 1997–1998 vid Kulturen, Lund. Lund: Kulturen 1998. 40 s.

Fredriksen, Christine, Claes Jansson & Martin Olsson. Sommarseglingar i skärgårdsmiljö. Ett bildreportage. Bohuslän. Uddevalla: Bohus läns museum 1998, s. 83–106.

Hallén, Lars (foto) & Mats Hellspong (text). Svenska officersmässar – mässar och mässliv, Stockholm: PROBUS förlag 1998. 213 s. [Armémuseum.]

Järkeborn, Helen. Jordbruket i Skaraborg. Ett år efter EU-inträdet. Skara: Skaraborgs länsmuseum 1998. 13 s. (Stencil.)

Londos, Eva. Trädgårdskonster med utblick från höglandet. Stockholm: Carlssons i samarbete med Jönköpings läns museum 1998. 177 s.

Londos, Eva. Samdok och frikyrkan under 20 år. Småländska kulturbilder. Jönköping: Jönköpings läns museum 1998, s. 124–147.

Lunøe Pihl, Simen (text) & Gunnel Ilonen (foto). Sundsvall–Tilbury t.o.r. En norsk reiseskildring fra et epokeskifte i svensk sjøfart. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1998. 168 s.

Rattfelt, Annette (text) & Cecilia Mellberg (foto). Hem. Hos några av Gotlandhems hyres-gäster. Gotlandhem 40 år. En jubileumsskrift gjord i samarbete med Gotlands Fornsal. Visby: Gotlandshem/ Länsmuseet Gotlands Fornsal 1998. 48 s.

Sandström David & Cajsa Lagerkvist, red. Varsel. Om människorna, arbetet och framtiden. Ett fältprojekt. Stockholm: NEFA Fält Stockholm 1998. 101 s. [Norrköpings stadsmuseum.]

Skriven i Fittja. Dagböcker från den 30 september 1997. Fittja/Stockholm: Mångkulturellt centrum/Nordiska museet/En bok för alla 1998. 160 s.

1999

Andersson Mats & Carin Andersson. ”Man spelar helst med gamla bekanta.” En dokumentation av Bok-Öbergs i Eskilstuna ur genus- och socialhistoriskt perspektiv. Eskilstuna: Eskilstuna museer 1999. 56 s.

Berger, Monica. Minkfarmare på Listerlandet. Karlskrona: Blekinge museum 1999. 42 s.

Berger, Monica. 16 bönder om miljöstödet. En etnologisk undersökning i samband med Regionmuseets informations- och utbildningsinsatser inom Markernas Mångfald. Kristianstad: Regionmuseet i Skåne 1999. 14 s. (Rapport 1999:32.)

Burell, Birgitta. Vita rockar. En dokumentation av två vårdarbetsplatser i Sverige 1997. Norrköping: Arbetets museum 1999. 109 s.

Burell, Birgitta. Konsumminnen på nätet. Självbiografen 1999, s. 22–27.

Busk, Yvonne. På spaning efter kvinnorna i Bergslagen. Smedjebacken: Ekomuseum Bergslagen 1999. 39 s. (Ekomuseum Bergslagens skriftserie. 5.)

Bäckman, Lena. Distansarbete från hemmet. Hemundersökning i Brattland, Åre kommun. Österund: Jämtlands läns museum 1999. 32 s.

Engström, Gerd. Livet på Kronoparken. En etnologisk intervjuundersökning bland boende på Kronoparkens bostadsområde, Karlstad. Karlstad: Värmlands museum 1999. 42 s. (Stencil)

Grip Höök, Katarina, Cecilia Mellberg & Eva Sjöstrand. Socker. En berättelse om Roma sockerbruk. Visby: Länsmuseet Gotlands Fornsal 1999. 112 s.

Hyltén-Cavallius, Charlotte. Unga tider, unga rum – 49 ungdomars liv och vardag. Stockholm: Carlssons & Stockholms läns museum 1999. 144 s.

Ingmarsson, Niklas. Felixsjälen – om industriell potatisproduktion på Procordia Food AB. Stockholm: Nordiska museet 1999. 85 s.

Jansson, Anna. Kalmar Hernöverken AB. En etnologisk studie. Härnösand: Länsmuseet Västernorrland 1999. 15 s.

Kaijser, Ingrid. ”Vackra båtar seglar väl!” Båtkonstruktören Olle Enderlein. Stockholm: Sjöhistoriska museet 1999. 215 s. (Rapport 40.)

Larsson, Bo. Vargen och människan. Fataburen. Stockholm: Nordiska museet 1999, s. 85–112.

Magnusson, Catharina (text) & Jessica Wallin (foto). Naken vill jag leva – unga med funktionshinder berättar. Stockholm: Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade/Nordiska museet 1999. 139 s.

Magnusson, Catharina, red. Och alla vi anhöriga…? Anhöriga till funktionshindrade berättar. Stockholm: Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade/Nordiska museet 1999. 174 s.

Nordström, Sven. Industrihistorisk dokumentation av Ågrens tryckeri AB och Öviksrepro. Bly, offset, digitaltryck. Örnsköldsvik: Örnsköldsviks museum 1999. 63 s. (Örnsköldsviks museums småskriftserie 30.)

Norling, Bengt & Sven Olof Ahlberg. Kalmar Hernöverken AB. En dokumentation i ord och bild. Härnösand: Länsmuseet Västernorrland 1999. 82 s.

Poulsen, Christian & Lars Östvall. Det dammiga museet. En undersökning av länsbornas bild av Jönköpings läns museum. Jönköping: Jönköpings läns museum 1999. 45 s. (Jönköpings läns museum rapport 35.)

Rosander, Lennart & Anna Ulfstrand. Tvåspråkighet. Om samstämmigheten mellan etno-loger och fotografer i fältarbetet. I: Eva Dahlman, red. Verklighetsbilder? Om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation. Stockholm: Nordiska museet/ Samdok 1999, s. 67–78. [Redovisar Stockholms läns museums undersökningar.]

Röing, Elsa. Skogsarbete på 1990-talet. En samtidsdokumentation av bolagsskogsbruket inom MoDo Skog AB, vid Delsbo distrikt i Hälsingland. Gävle: Länsmuseet Gävleborg 1999. 63 s.

Tafvelin, Magdalena. Hem för den nya familjen. Livet på Gustav Garvares gata i Umeå på 1950-talet och idag. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund 1999. 115 s. (Acta Bothniensia Occidentalis. Skrifter i Västerbottnisk kulturhistoria 21.)

Tafvelin, Magdalena. Symbolladdade industriprodukter. Daedalus 2000. Stockholm: Tekniska museet 1999, s. 167–177.

2000

Frisk, Margareta & Siv Sandberg. Nolaskogarnas visioner inför 2000-talet. Millennie-firandet i Örnsköldsviks kommun. Örnsköldsvik: Örnsköldsviks museum 2000. 68 s. (Örnsköldsviks museums småskriftsserie 31.)

”För deras hälsas återvinnande.” [Sjukvården i Luleå och Boden 1860–1999.] Luleå: Norrbottens läns landsting [2000]. 127 s.

Gradin, Eva. Gallejaur. Etnologisk dokumentation av byn Gallejaur. Luleå: Norrbottens museum 2000. 51 s. (Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rapport 223-7499-00.)

Johnsson, Hans. ”Ett upp och ett i minne.” En studie av Kronoparken. [En byggnads-antikvarisk studie.] Karlstad: Värmlands museum [2000?]. 10 s. (Stencil.)

Londos, Eva. Om smakens krumbukter i senmoderna trädgårdar. I: Landgren, Lena red. Nordisk trädgårdshistorisk forskning presenterad vid Krapperupsseminariet 1997. Lund: Forum för trädgårdshistorisk forskning [2000], s. 35–42.

Londos, Eva. Smålands 38:e breddgrad. Skogsvägen som social och kulturell gräns. Skogseko 2000:3, s. 22.

Nordström, Sven. Sprittillverkningen vid MoDo Domsjöfabriker. Örnsköldsvik: Läns-museet Västernorrland/Kulturfabriken 2000. 32 s. (Örnsköldsviks museums små-skriftsserie 32.)

Olsson, Tomas & Inger Nyberg. Efter det oväntade. En dokumentation av seminariet När tillvaron rämnar. Göteborg: Göteborgs Stadsmuseum 2000. 37 s.

Rattfelt, Anette. Känn dig själv! Om strävanden på gym. Fataburen. Stockholm: Nordiska museet 2000, s. 236–259.

Rosengren, Annette. Hot rod-byggare och andra bilentusiaster. Stockholm: Carlssons 2000. 230 s.

Sjöholm, Carina. Moderna skärgårdsbor i gammal kultur. Uddevalla: Bohusläns museum [2000]. 15 s. (Stencil.)

Sjömansliv – berättelser från två sekel. Sjöhistorisk årsbok 2000–2001. Stockholm: Sjöhistoriska museet 2000. 333 s.

Waldetoft, Dan (red) & Mats Landin (foto). Förändringar. Tio kvinnor skriver om cancer. Stockholm: Nordiska museet 2000. 214 s.

Westergren, Christina, Catharina Magnusson (red) & Maria Ljunggren (foto). Avig eller rät. Om funktionshinder i vår vardag. Stockholm: Carlssons 2000. 179 s.

2001

Andersson-Wiking, Christina, Arne Persson & Maya Ökland. Hallänningar om framtiden. I: Wiking-Faria, Pablo, red. Historien och framtiden i Halland. Varberg: Länsmuseet Varberg 2001, s. 5–68.

Hallset, Gunilla. Nya tider. Nya möbler. Rapport från en samtidsdokumentation vid Horreds Möbler AB i Horred. Borås: Borås museum 2001. 31 s. samt bilagor.

Holmström, Sven & Burvall, Asta. Gräv & Schakt förr och nu. Skellefteå: Ord & visor 2001. 209 s. [Skellefteå museum.]

Hosseini-Kaladjahi, Hassan. Tusen röster om Fittja. Integrationsfrågan betraktad utifrån en enkät bland de boende. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 2001. 100 s.

Losten, Peder. Ödet har skänkt mig en gåva. Brevväxling med en kyrkbrännare. Hundra år av rörelse. Småländska kulturbilder 2001, s. 113–136. (Jönköpings läns museum.) [Om nedbränningen av Bäckaby kyrka i Jönköping april 2000.]

Lukkarinen Kvist, Mirjaliisa. Vård i mångfald. En intervjustudie med personalen på Fittja vårdcentral. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 2001. 56 s.

Wahss, Ankie. Intervjuundersökning: Vad tycker markägarna om EU:s miljöstöd? Skara: Västergötlands museum 2001. 15 s. (Rapport 2001:1)

2002

Bodin, Torbjörn. Trädkojor 2002. Småfolkligt byggande. Jönköping: Jönköpings läns museum 2002. 32 s. (Rapport 45.)

Djerw, Ulrika, huvudred. Örlogsliv. Röster ur svenska flottans historia 1532–2002. Stockholm: Sjöhistoriska museet 2002. 265 s. (Sjöhistorisk årsbok 2002-2003.)

Du Rietz, Peter, red. Dammsugare – städning och Electrolux. Stockholm: Tekniska museet 2002. 192 s.

Engman, Jonas. Sista skottet – en etnologisk dokumentation av Karlskrona kustartilleriregementes nedläggning. Stockholm: Statens sjöhistoriska museer 2002. 96 s. (Maritima skrifter nr 1.)

Gustavsson, Magnus & Holfve, Dan. Andan lever. Industrihistoria och företagsarkiv i Gnosjö kommun. Jönköping: Jönköpings läns museum 2002. Rapport 44. 173 s.

Hammarlund-Larsson, Cecilia, Larsson, Bo & Rosengren, Annette, red. Åter till Sollerön. Om kulturarv, folk och landsbygd. Stockholm: Nordiska museet 2002. 255 s.

Ingmarsson, Niklas. Inte som förr. Hembygd i rörelse. Hedemora: Gidlunds & Kulturen 2002. 206 s.

Järkeborn, Helen. Projektet Kvinnor i Textilen – Finsk invandring till Sjuhäradsbygden. Borås: Textilmuseet 2002. 36 s. samt bilagor.

Pedersen, Inger, red. Rapport från Rosengård. Malmö: Malmö Museer 2002. 96 s.

Pedersen, Inger, red. 16 mars 2001. Dagbok från Rosengård. Malmö: Malmö Museer 2002. 96 s.

Ramberg, Ingrid & Pripp, Oscar, red. Fittja, världen och vardagen. Tumba: Mångkulturellt centrum 2002. 211 s.

2003

Alström, Eva 2003. Barn i Västmanland.Västerås: Västmanlands läns museum. (Västmanlänningar minns 1.) 62 s.

Andersson, Bo & Åström, Pernilla 2003. En riktig Post? Stockholm: Postmuseum.
32 s.

Berger, Monica & Ohlsson, Katarina 2003. Bromölla, ett modellsamhälle – folkhemmets bebyggelse och den rationella samsynen. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:89. 62 s.

Dokumentationsprogram 2003-2006 Malmö Museer. Malmö: Malmö Museers e-skrifter nr 1. 52 s. [webbpublikation, www.malmo.se/museer]

Eriksson, Maria. ”Här är ju allting!” Röster från ett förändrat Sjöbo. Lund: Kulturen 2003. 116 s.

Gustav Vasa tur och retur. Guide till svenska folkets kungaminnen. 2003. Stockholm: Livrustkammaren. 228 s.

Håkansson, Annlouise & Ericson, Bo. Att fånga tiden. Dokumentation av GE-kås i Ullared under 2002. Länsmuseet i Halmstad, GE-kås i Ullared, Falkenbergs kommun och Länsstyrelsen i Halland 2003. 74 s. (Länsmuseet Halmstad skriftserie nr 2.)

Insamlingspolicy 2003 Malmö Museer. Malmö: Malmö Museers e-skrifter nr 2. 29 s. [webbpublikation, www.malmo.se/museer]

von Knorring, Göran 2003. Regementets medelklass. En etnologisk undersökning av arméns underofficerare 1850-1983. Stockholm: Statens Förvarshistoriska museer. 77 s.

Larsson, Bo. Människor, jordbruksredskap och skaparlust. Om redskapsproducerande verkstäder i Uppsala län. Uppsala: Upplandsmuseet 2003. 64 s. (Särtryck ur Uppland 2002 och 2003.)

Nilsson, Bo G., Waldetoft, Dan & Christina Westergren 2003. Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet.
160 s.

Raihle, Jan 2003. Hagström, sagan om de världsberömda elgitarrerna från Älvdalen. Borlänge: Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund, Dalarnas museums serie av småskrifter 69. Särtryck ur årsboken DALARNA 2003. 24s.

Rosander, Lennart & Ulfstrand, Anna 2003. ”…är det desto mer angeläget att framhålla kommunens egen historia och utveckling”. Urval och gestaltning av lokal historia – en utvärdering av nio kommunala kulturmiljöprogram utarbetade vid Stockholms läns museum.
Stockholm: Stockholms läns museum. 114 s.

Stort, fult, farligt? Barsebäcks kärnkraftverk och kulturarvet. Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. Rapport 2003:115. 59 s.

Together in music 2000-2002, Botswana – Sweden. 2003. Samp 2003. 48 s.

Yrkens gränser och gestaltning. Rapport från en konferens på Arbetets museum den 16-17 oktober 2002. Norrköping: Arbetets museum 2003. 64 s.

2004

Arnér, Tony 2004. AB Malmö Strumpfabrik. Dokumentation vid Malmö museer. Malmö: Malmö Museers e-skrifter nr 3. 51 s. [webbpublikation, www.malmo.se/museer]

Björck, Johanna och Karlsson, Elisabeth 2004. Storgatan – porten till Mellanöstern. En förstudie inom projektet Pizzerior & paraboler – mångkulturella avtryck i vår fysiska miljö.
Örebro: Örebro läns museum. 57 s. samt bilagor.

Carlsson Bergdahl, Annica 2004. Hundra procent tjejer. Intervjuer med & om tonårstjejer.
Varberg: Länsmuseet Varberg och Stockholm: Carlssons. (Varbergs museums årsbok 2004.) 175 s.

Flygare, Irene 2004. Tre generationer 1900-talsbarn. Jordbrukets barn. Barns och ungdomars fostran i agrara miljöer. Red. Mats Sjöberg. Stockholm: Nordiska museet, s. 196-207.

Hammarlund-Larsson, Cecilia, Nilsson, Bo G. & Silvén, Eva 2004. Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning.Stockholm: Carlssons. 230 s.

Hot spot. Samtidsfrågor på museer. 2004. Stockholm: Samp. I samarbete med Mutare museum, Malmö Museer och Skellefteå museum. 64 s.

Houltz, Anders 2004. Föremålsinsamling i dokument och verklighet. Tekniska museets förvärv 1984-2002. Stockholm: Tekniska museet. (Tekniska museets rapportserie nr 7)
96 s.

I skuggan av Gnosjöandan. Red. Eva Londos. Jönköping: Jönköpings läns museum. (Småländska kulturbilder 2004.) 179 s.

Landberg, Anna 2004. Vad säger vi om varandra? Vad vet vi om varandra? Mellanöstern här. Lund: Kulturen. (Kulturen 2004 ) s.5.

Larsson, Sonia 2004. Intervju med Leif Robert Larsson; Intervju med Birgitta Ricklund; Intervju med Bror Laula. Västernorrland – sameland. Om samisk närvaro i Ångermanland och Medelpad. (Tidsspår 2004) Härnösand: Länsmuseet Västernorrland, s.142-146; 190-194; 222-225.

Pripp, Oscar (red.) 2004. Mångfald i kulturlivet. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 194 s

Silvén, Eva 2004. Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet. Stockholm: Nordiska museet. (Nordiska museets handlingar 129). 243 s.

Silos. Modernismens agrara minnesmärken, etapp 1. Skara: Västergötlands museum 2004. 74 s.

Yrken, makt och gestaltning. Rapport från en konferens på Arbetets museum den 22-23 oktober 2003. Norrköping: Arbetets museum 2004. 64 s. Arbetets museums skriftserie 4.

Westergren, Christina 2004. Susanne i duschen. En typiskt personlig berättelse. Tio tvättar sig. Stockholm: Nordiska museet. (Fataburen 2004) s. 205-228.

Än sen då? En utställning om döden. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 2004. 56 s.
Öster – bilderna. Landskrona: Landskrona museum 2004.

2005
Folkhemmets fotoalbum. Bilder från Studio Hagbert, Bromölla. Text: Katarina Olsson. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad 2005. 112 s.

Formgivare: folket. /Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 2005./ Red. Christina Westergren. Stockholm: Nordiska museet. 279 s.

Gusum i mitt hjärta. Sundgren, Anna Christina (text) och Karnevald, Chris (foto) 2005. Norrköping: Arbetets museum och LO. 88 s.

Här har du mitt liv – skildringar vid sidan av normen. Tolv berättelser av homosexuella, bisexuella och transpersoner. Norrköping: Arbetets museum 2005. 129 s.

Kaijser, Ingrid 2005. Kvinnliga sjömän – finns dom? Stockholm/Karlskrona: Statens maritima museer. 251 s.

Kulturarv och historiebruk. /Fornvårdaren 28, 2005/. Red. Mikael Eivergård. Östersund: Jamtli förlag. 167 s.

Londos, Eva 2005. Folklig disajn. Jönköping: Jönköpings läns museum. 75 s.

Magnusson, Leif (text), Markiewicz, Andrzej & Sikström, Gunilla (bild) 2005. Svart gips – vitt folkhem? Botkyrka: Mångkulturellt centrum. 55 s.

Nordström, Annika (red.) 2005. Jul i Sverige 2003-2004. Rapport från: Folklivsarkivet, Mångkulturellt centrum, Nordiska museet, Språk- och folkminnesinstitutet. Göteborg: Språk- och folkminnesinstitutet (SOFI). /Småskrifter utgivna av språk- och folkminnesinstitutet dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg 2./ 60 s.

Pettersson, Ann & Ulfstrand, Anna 2005. Helger och högtider. Folklore, migration och kulturarv. Botkyrka: Mångkulturellt centrum. /e-publikation: www.mkc.botkyrka.se/ 67 s.

Schearer, Christina (red.) 2005. Speglingar av livet i ett textilsamhälle i Sverige – Rydal. Rydal: Rydals museum. 272 s.

Svensson, Birgitta (red.) 2005. Föremål för forskning. Trettio forskare om det kulturhistoriska minnesmaterialets möjligheter. Stockholm: Nordiska museet. 216 s.

Svensson, Birgitta & Waldén, Louise (red.) 2005. Den feminina textilen. Makt och mönster. Stockholm: Nordiska museet. 218 s.

Upptäck Angered! Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 2005. 48 s.

2006

Borg, Henrik & Sannerstedt, Helen 2006. Barsebäcks kärnkraftverk. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad /Landsantikvarien i Skåne. /Dokumentationsprojekt 2006:57./ 120 s.

Danielsson, Ing-Mari 2006. Granlo förskola. Svensk barnomsorg på 1900-talet. Sundsvall: Sundsvalls museum. 63 s.

Dansa med mig. /Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 2006/. Red. Christina Westergren. Stockholm: Nordiska museets förlag. 264 s.

Esbjörnsson, Berit & Johansson, Anneli (Red.) 2006. Från social fixare till psykosocial expert. Kuratorer berättar. Stockholm & Bromma: Akademikerförbundet SSR & TAM- Arkiv. 134 s.

Hadders, Anna & Rosengren, Anne 2006. Får man grilla här? Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad./ Rapport från pilotprojekt Kristianstad 2006:67/ 63 s.

Hagström, Charlotte, Hugosson, Marlene & Nordström, Annika (Red.) 2006. Nu gör vi jul igen. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet i Lund. 237 s.

Inte bara Jesus. /Småländska kulturbilder 2006/. Red. Londos, Eva. Jönköping: Jönköpings läns museum. 168 s.

Lund, Kristina 2006. Rätt att rappa. Passion och fostran på Fryshuset. Stockholm: Nordiska museets förlag. 110 s.

Mellander Rönn, Fredrika & Ulfstrand, Anna (text) och Boogh, Elisabeth (foto) 2006. Berghem är ju ändå Berghem. En studie av ett bostadsområdes förändring under 35 år. Nacka: Stockholms läns museum. /Rapport 2005:28/ 90.s.

NoBo. Boken om Norra Botkyrka. Red. Heurgren, Vendela & Magnusson, Leif 2006. Tumba: Mångkulturellt Centrum. 191 s.

Nygårdsliv. Berättelser från ett bostadsområde. Text Anette Rattfelt och Marie-Louise Larsson-Wallén. Foto Tapani Björkbacka m fl. Västerås: Västmanlands läns museum. 48 s.

Olsson, Katarina & Rosengren, Anne 2006. Att fånga habitus – Kulturmiljö, boendemiljö och identitet. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne. /Ett metodutvecklingsprojekt 2006:90/ 32 s.

Pedersen, Inger & Peterson, Aila (red.) Rylander, Johanna (bild) 2006. Zatar och ingefära. En bok om växter, odlingstips och huskurer. Malmö: Malmö museer. 73 s.

Rentzhog, Sten 2006. Forskning & museer. En debattskrift om museernas behov av kunskap och forskningens behov av museer. Stockholm: Nordiska museets förlag. 72 s.

Silos. Modernismens agrara minnesmärken. Silobyggnader i Dalslands och Västergötlands slättbygder. Skara: Västergötlands museum i samarbete med Regionmuseet i Västra Götaland /Rapport 2006:13/ 120 s.

Silvén, Eva & Björklund, Anders (red.) 2006. Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör. Stockholm: Nordiska museets förlag. 264 s.

Silvén, Eva & Gudmundsson, Magnus (red.) 2006. Samtiden som kulturarv. Svenska museers samtidsdokumentation 1975-2000. Stockholm: Nordiska museets förlag. 208 s.

Vi fick lära oss vänta till sist och andra berättelser – Handelsmedlemmar om 1900-talets andra hälft. Red. Sverker Hyltén-Cavallius. Handelsanställdas förbund och Arbetets museum 2006. 158 s.

Wistrand, Maria 2006. Brevet till Framtiden. Örebro: Örebro läns museum /Rapport 2006:30/
(kan laddas ner från www.orebrolansmuseum.se/dokumentation/framtidsbrevet.htm)

Överflöd. Mellan minnesvärt och bortglömt. /Kulturen 2006/. Red. Lynn Åkesson. Lund: Kulturen. 192 s.

2007

Brokiga samlingars bostad. /Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 2007/. Red. Christina Westergren. Stockholm: Nordiska museets förlag. 288 s.

Bygdell, Cecilia 2007. Att administrera mångfalden. En undersökning av tjänstemäns arbete med integrationsfrågor. /Upplandsmuseets skriftserie nr 4./ Uppsala: Upplandsmuseet. 47 s.

Dahlström Rittsél, Eva, Gelotte, Hanna & Ulfstrand, Anna 2007. Nästa hållplats Södertälje.
/Ett samarbetsprojekt mellan Södertälje kommun, Stockholms läns museum och Länsstyrelsen i Stockholms län./ Stockholm. 37 s.

Friluftsmuseer, kulturarv och lärande./ Fornvårdaren 29, 2007/. Red. Eivergård, Mikael. Östersund: Jamtli förlag. 111 s.

Fägerborg, Eva og Gynnild, Svein (red.). På ny kurs – museer, dokumentasjon og samtid. Lillehammer: Norsam, Maihaugen. 138 s. www.maihaugen.no/Global/Samtid/Dokumenter/Norsam/Paanykurs_InternettB.pdf samt följande pdf

Pettersson, Ann & Ulfstrand, Anna (text) Boogh, Elisabeth, Markeiwicz, Andrzej & Ulfstrand, Anna (foto) 2007. Mellan påsk och kadir. Högtider i förändring. Tumba: Mångkulturellt centrum. 153 s.

Rosenqvist, Johanna 2007. Könsskillnadens estetik? Om konst & konstskapande i svensk hemslöjd under 1920- & 1990-talen. Stockholm: Nordiska museets förlag. 268 s.

Svanberg, Fredrik och Wahlgren, Kat¬ty H. 2007. Publik arkeologi. Lund: Nordic Academic Press och Statens historiska museum. 152 s.

Ungdomar k-märker 2007. Niondeklassare i Västmanland (text) Fredriksson, Lasse (foto) Västerås: Västmanlands läns museum. 66 s.

Vad ska du bli när du blir stor? Fjorton ungdomar berättar. Red. Carlström, Ann Kristin, Sterner, Lovisa & Östman, Lena. 2007. Ett samarbete mellan TCO, Lunarstorm och Arbetets museum. Stockholm: TCO. 91 s.

2008
Bygdell, Cecilia 2008. Vad är en riktig bonde? En undersökning av några uppländska bönders syn på begreppet bonde. Uppsala: Upplandsmuseet /Upplandsmuseets skriftserie nr 6/. 34 s.

Bygdell, Cecilia (text) och Engström, Lennart (foto) 2008. ”Vi är världsbäst på skiftnycklar”. Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping. Uppsala: Upplandsmuseet/Upplandsmuseets skriftserie nr 7/. 77 s.

Dædalus. Tekniska museets årsbok årgång 76 (2008). Kärnkraft retro. Red. Jan Garnert, Stockholm: Tekniska museet. 175 s.

Fägerborg, Eva & von Unge, Elin (red.) 2008. Connecting Collecting. Stockholm: Nordiska museet/Samdok. 126 s./Samdoks e-serie (pdf)

Hansen, Andreas (text och foto) och Jonsson, Lisa (text) 2008. Västkustsommar: barnkolonier i Bohuslän under 100 år. Bohusläns museums förlag, Uddevalla. 43 s.

Heldner Tafvelin, Magdalena, Lundgren Per och Dahlström Rittsél, Eva 2008: Ågesta – kärnkraft som kulturarv. Stockholm: Tekniska museet, Stockholms läns museum, Länsstyrelsen i Stockholms län. 148 s.

För Sàpmi i tiden. Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok 2008. Red. Silvén, Eva & Westergren, Christina 2008. Stockholm: Nordiska museets förlag. 292 s.

Larsson, Bo 2008. De glömda verkstäderna. En studie av två familjeföretag på den uppländska landsbygden ca 1930-2000. Uppsala: Upplands fornminnesförenings tidskrift 55. 280 s. (Diss.)

Larsson, Marianne 2008: Uniformella förhandlingar: hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008. Stockholm: Nordiska museets förlag/Serie Nordiska museets handlingar nr. 134. 295 s. (Diss.)

Londos, Eva & Åkesson, Peter 2008: Till minne av stormen Gudrun: en etnologisk undersökning av stormen 2005 samt några historiska stormar. Jönköpings läns museum /Rapport nr 56, Jönköping. 33 s.

Sjöholm, Jennie 2008. Vad är Kiruna värt? Kiruna – en kulturvärdesanalys. Luleå: Norrbottens museum. 131 s. + bilagor. www.norrbottensmuseum.se/bebyggelse

Svensson, Birgitta och Wetterberg, Ola (red.) 2008. Malmberget. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser – en fallstudie. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 86 s.

2009
Berkaak, Odd Are; Gammersvik, Ågot; Gynnild, Svein och Lyngø, Inger Johanne (red.) 2009. På sporet av den tapte samtid. Bergen: Norsk kulturråd/ Fagbokforlaget. 198 s. Kan laddas ner från http://tinyurl.com/samtid

Björkman, Jenny 2009. Bättre vetande. Ett symposium med anledning av den Hallwylska professurens 90-årsjubileum. Stockholm: Nordiska museets förlag. 80 s.

Boogh, Elisabeth; Dahlström Rittsél, Eva; Gårdstedt, Hanna; Pantzar, Cecilia och Ulfstrand, Anna 2009. Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka. En dokumentation av omvandlingsprocessen i fyra industriområden i Nacka kommun:
Augustendal – Nacka strand, Järla – Järla sjö, Atlas Copcoområdet – Sickla köpkvarter samt varnholmen
. Stockholm: Stockholms läns museum. Rapport 2009:16. 128 s.

Bygdell, Cecilia 2009. ”Att tolka en tolk”. I: Uppland: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Uppsala: Upplands fornminnesförenings förlag. S. 195-199.

Bygdell, Cecilia 2009. ”Synlig i samlingarna – förbehållet vem?” I: Uppland: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Uppsala: Upplands fornminnesförenings förlag. S. 232-243.

Flygare, Iréne 2009. ”Föremålens sprängkraft – en reflektion om museiföremålen, tiden och materien.” I: Uppland: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Uppsala: Upplands fornminnesförenings förlag. S. 10-20.

Gradin, Eva (text) & Tahmasebi, Daryoush (foto) 2009: Haparanda. IKEA-effekten: en gränslös utmaning. Dokumentationsrapport. Luleå: Norrbottens museum. 93 s.

Hansen, Lars-Erik (red.) 2009. I handlingarnas centrum. Registratorer berättar. Stockholm: Arkivrådet AAS och TAM-Arkiv. 143 s.

Larsson, Bo 2009. ”Upptäckten av samtiden – om Upplandsmuseets samtidsdokumentation 1960-2007.” I: Uppland: Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Uppsala: Upplands fornminnesförenings förlag. S. 90-110.

Londos, Eva (red.) 2009. Rondellhundar och schablonspindlar. Folkkonst i tiden. Stockholm: Carlssons i samarbete med Jönköpings läns museum. 192 s.

Lund, Kristina 2009. Tvättstugan, en svensk historia. Stockholm: Nordiska museets förlag. 134 s.

Simonson, Örjan 2009. Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen. Rapport från en extern granskning 2006. Uppsala: Upplandsmuseets skriftserie nr 8. 75 s.

Svanberg, Fredrik 2009. Museer och samlande. Stockholm: Statens historiska museum. Serie: Studies/The Museum of National Antiquities, 12. 105 s.

Tidskriften Västerbotten, nr. 3, 2009. I bleka dödens minut. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund. 92 s.

2010
Eldvik, Berit (text) & Landin, Mats (foto) 2010. Modemakt. 300 år av kläder. Stockholm: Nordiska museets förlag. 159 s.

Från kungligt ämbetsverk till Sveriges modernaste myndighet, 2010. [redaktionsgrupp: Jan-Olof Montelius, Eva Tigerström, Stina Liljas]. Borlänge: Vägverket. 71 s.

I bleka dödens minut. 2009. [Tidskriften Västerbotten 3/09]. Umeå: Västerbottens läns hembygdsförbund. 92.s.

Londos, Eva 2010. Samdok i F-Län 1975-2010. Jönköping: Jönköpings läns museum, rapport nr 59. 54 s.

Lund, Kristina 2009. Tvättstugan. En svensk historia. Stockholm: Nordiska museets förlag. 135 s.

Lundin¸ Elisabeth /texter och red./ 2010. Älskade Kyssenos! En brevväxling mellan sjökapten Gustaf Andersson och hans Johanna. Malmö: Arena. 311 s. [Landskrona museum]

Modemedvetna museer. [Fataburen 2010]. Red. Westergren, Christina & Eldvik, Berit. Stockholm: Nordiska museets förlag. 260 s.

Rosander, Lennart 2010 (övriga medverkande: Lena Knutsson Udd, Helena Lundgren och Anna Lundström). Cement. Stora Vika – industriort i folkhemmet. Nacka: Stockholms län museum. 232 s.

Svanberg, Fredrik (ed.) 2010. The museum as forum and actor. Stockholm: Statens historiska museum. /The Museum of National Antiquities Studies 15/ 176 s.

Torell, Ulrika, Qvarsell, Roger & och Jenny Lee (red.) 2010. Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas kulturhistoria i vardagens konsumtionskulturer. Stockholm: Nordiska museet. 272 s.

Östberg, Wilhelm (red.) 2010. Vem tillhör föremålen? Konstskatterna från kungariket Benin vid Etnografiska museet. Stockholm: Etnografiska museet. 72 s.

2011
100 ting ur samlingarna. Sjöhistorisk årsbok 2010-2011. Stockholm: Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum. 255 s.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt