Samdoks e-serie

Beskrivningens metodik.
Om att sätta ord på det upplevda.
Maria Eriksson (red).

Innehåll:
Maria Eriksson: Inledning
Anders Sundelin: Berättelsen som bedrägeri
Annette Rosengren: Beskrivningar
Christian Richette: Etnologiska beskrivningar
Owe Ronström: Att beskriva det främmande

Beskrivningens metodik (pdf)

Perspektiv på intervjuer.
Genus, generation och kulturmöten.
Karin Lövgren (red).

Innehåll:
Karin Lövgren: En värld full av hemligheter
Bo Nilsson: Kön som förutsättning och resultat
Birgitta Meurling: Det mångtydiga könet
Charlotte Hagström: En mamma möter pappor
Susanne Wollinger: Mellan seenden
Sarah Forssell och Anita Marcus: ”Vem är du släkt med?”

Perspektiv på intervjuer (pdf)

Connecting collecting Eva Fägerborg & Elin von Unge (eds) 2008:
Connecting Collecting.

Stockholm: Nordiska museet/Samdok. 126 s. Ill.

Connecting Collecting (pdf)

I dokumenten finns en interaktiv innehållsförteckning som underlättar navigeringen och sökningen bland texterna. Välj ”Visa/dölj navigeringsruta” i Acrobat Readers knappmeny för att aktivera funktionen.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt