Samdoks databas

Samdokregistret

Samdokregistret är en databas som innehåller uppgifter om samtidsdokumentationer som är utförda vid Samdoks medlemsinstitutioner och inrapporterade till Samdoksekretariatet.  Registret innehåller 631 poster; många fler undersökningar har dock genomförts men inte inrapporterats. Här finns information om vilka ämnen/företeelser som studerats, av vilken institution, när och var undersökningarna genomförts, vilka typer av material de har avsatt och hur de har presenterats/publicerats. Källmaterialet förvaras på respektive institution. Registret är ej uppdaterat efter 2011 och inmatningsfunktionen är borttagen.

Sök i databasen

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt