Valberedning

Sveriges Museers valberedning består av sammankallande Magnus Hagberg (Statens försvarshistoriska museer), Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Tina Karlsson From (Friluftsmuseet Gamla Linköping) Isabella Nilsson (Konstakademien) och Lotte Edsbrand (Svenska Filminstitutet).

Är du intresserad av att kandidera till någon förtroendepost i organisationen?
Kontakta Magnus Hagberg på magnus.hagberg@sfhm.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt