Valberedning

Sveriges Museers valberedning består av Ann-Charlotte Backlund (Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia), Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Magnus Hagberg (Statens försvarshistoriska museer) och Lotte Edsbrand (Postmuseum).

Är du intresserad av att kandidera till någon förtroendepost i organisationen?
Kontakta Ann-Charlotte Backlund på ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt