Vårmötet 2019

Stafettpinnen lämnas över i Malmö. Men till vem?
Stafettpinnen för vårmötet lämnades över till Östersund.

Museernas vårmöte är sektorns viktigaste möte, till för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande.  Nästa möte hålls i Östersund i april 2019.

 

Under hösten 2019 sker utlysning av värdskapet för vårmötet 2020.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt