Vårmötet 2019 – Älskade Museum. Kunskap, lust, samlingar

Museernas vårmöte 2019 handlar om lusten i lärandet och museerna som en genuin kunskapsbank. Museilagen pekar på vikten av kunskapsuppbyggnad och den aktiva förvaltningen av samlingarna. Museernas har stark betydelse för såväl individers som hela samhällens utveckling. 

Programmet samlar exempel på hur museer arbetar med det livslånga lärandet i mötet med publiken, utifrån kunskapsuppbyggnad och samlingar. I år äger vårmötet rum i Östersund med omnejd och som värd står Stiftelsen Jamtli och Nationalmuseum.

Program och anmälan.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt