Vårmötet 2019

VARD 2019Museernas vårmöte är sektorns viktigaste möte, till för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande. I oktober 2017 lyser vi ut värdskapet för vårmötet 2019 bland våra medlemmar runt om i landet.

 

 

Sista ansökningsdag blir i slutet av året och i januari-mars nästa år gör vi urvalet bland de som sökt för att sedan offentliggöra vilken som valts under vårmötet i Malmö 2018.

Museernas vårmöte har de senaste åren lockat mer än femhundra deltagare. Konferensen ger ett värde till den plats som arrangerar. Men framför allt berättar vittnesmålen från värdmuseerna om det lyft man får av att vara del av vårmötet. Museernas vårmöte går inte med vinst. Eventuella överskott blir buffertar för kommande underskott och vice versa. Så att vara värd är inte ett stort risktagande men kräver tid och engagemang.

Process vårmötet 2019
Oktober 2017 Utlysning
19 December 2017 Sista ansökningsdag
Jan-Mars 2018 Urvalsprocess
April 2018 Offentliggörande om plats
Maj – Juni 2018 Styrgruppens första möte, datum sätts och projektgruppen formeras
September 2018 – februari 2019 Seminarier efterfrågas och programmet sätts
Februari 2019 – April 2019  Anmälan
April 2019 tre dagars vårmöte

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt