Riksförbundet har lämnat yttrande

Riksförbundet Sveriges museer har lämnat två yttrande. Dels på förslag från Riksantikvarieämbetet till förordning om statsbidrag till ideella organisationer på kulturmiljöområdet samt en departementspromemoria från Justitiedepartementet om Herrelösa verk i kulturarvsinstitutioners samlingar.

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt