Metallsökare

Riksantikvarieämbetet har i en rapport till regeringen lämnat förslag till ny reglering om användning av metallsökare i lagen (1988:950) om kulturminnen mm.

Riksförbundet har lämnat synpunkter på förslaget i sitt remissvar till regeringen.

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt