Medlemsavgifter

Avgifter till Sveriges Museer 2019-2021

Fullvärdigt medlemskap

2019-2021 2022
1-10 anställda 2 900 kr 3 020 kr
11-25 anställda 9 600 kr 9 990 kr
26-50 anställda 11 400  kr 11 860 kr
51-75 anställda 19 100 kr 19 870 kr
75-100 anställda 23 900 kr 24 856 kr
Fler än 100 anställda 29 900   kr 31 100 kr
Museikoncerner: en basavgift i enlighet med ovanstående baserat på antalet anställda och koncern tillägg på 7 500 kr 7 800 kr

Förbundet använder indexuppräkning LPIK från Sveriges kommuner och regioner för att beräkna kommande medlemsavgifter. Då ingen justering gjorts sedan 2019  fattades vid årsmötet 2021 beslut om en marginell uppräkning av medlemsavgifterna från 2022, dock lägre än LPIK:s indexuppräkning med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för museibranschen under pandemin

Medlemsmuseet erhåller medlemskort till tillsvidareanställda och styrelse. Detta kort berättigar till fri entré på museer som är medlemmar i Sveriges Museer.

Associerade medlemmar

Från 2022 är avgiften 3020 kr. I det associerade medlemskapet ingår två medlemskort.

Har du frågor kring medlemskapet, medlemskort etc kontakta Margareta Hedberg, margareta.hedberg@sverigesmuseer.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt