Museibarometern

barometern

För bättre koll på läget hos våra medlemsmuseer skickar vi ut fyra årliga enkäter.

Besöksbarometern läser av besökssiffror, efter sommaren och vid årsskiftet.

Två gånger om året riktar vi oss endast till museicheferna. I maj förra året frågade vi hur de upplevde museets aktuella läge. Under hösten bad vi dem bedöma vårt arbete för museerna. och nu i våras frågade vi om vad det är viktigast att Riksantikvarieämbetet prioriterar nu när man fått utökade uppdrag vad gäller museerna.

Chefsbarometern från maj 2017 om vilka frågor Riksantikvarieämbetet borde prioritera:

121 museichefer tog chansen att svara och här nedan syns hur man prioriterade (högra kolumnen visar hur många som lade en av sina max fem röster på just den frågan )

Analys av framtida utmaningar och omvärldsbevakning 56
Digital infrastruktur och kunskap om digitalisering 54
Kontaktyta gentemot departement och politiken 47
Samlingarnas förvaltning, vård och utveckling 41
Ansökan om europeiska och nordiska medel 38
Expertis inom museifrågor 35
Utbildning av museipersonal, kompetensförsörjning 34
Kontaktytor som främjar forskning och kunskapsuppbyggnad 31
Museilagen, tolkning och efterlevnad 31
Metod och teknikutveckling 29
Tvärsektionell samverkan, skolan, universitet, besöksnäring mm. 28
Långsiktig samverkan mellan olika typer av museer 27
Kunskap om att nå nya målgrupper 15
Juridiskt stöd 15
Utvärderingsmetoder 15
Museerna som plats för lärande 12
Säkerhets- och lokalfrågor 12
Modeller för långsiktiga investeringar 7
Upphandlingsstöd 5

 

Chefsbarometer från oktober 2016 om nöjdhet:

Frågorna gällde tillfredsställelsen med Sveriges Museers insatser inom fyra olika områden
På en skala från 1-5: 1=inte alls nöjd och 5=mycket nöjd

1. Riksförbundets fokus som det anges i framtidsdokumentet
Svarssnitt 3,87

2. Riksförbundets arbete med att positionera museerna.
Svarssnitt 3,71

3. Riksförbundet som nod för kunskap och inspiration.
Svarssnitt 3,96

4. Riksförbundets webbplats.
Svarssnitt 3,92 

 

Chefsbarometern från maj 2016 om museets situation:

1. Ert ekonomiska läge utifrån möjligheterna att bedriva bra verksamhet?
På en skala från 1-6: 1=våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet utifrån det ekonomiska läget är usla och 6 = vi har mycket goda ekonomiska möjligheter att bedriva en bra verksamhet

Svarssnitt 3,3 (3,5 vid mätningen i november 2015)

2. Ert museums möjlighet att agera positivt i närsamhället?
På en skala från 1-6: 1 = vi känner oss avskurna från närsamhället” och 6 = vi har stor påverkan genom aktiviteter, besökare, nätverk och medieuppmärksamhet

Svarssnitt 4,6 (4,7 vid mätningen i november 2015)

 

Spara

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt