FOMU – Forskning vid museer

image002

Forskning vid museer, FOMU, är ett nätverk som samlar museer som bedriver forskning.

Nätverket arbetar för att synliggöra forskning som en integrerad och oumbärlig del i museernas uppdrag. Med en stark forskning vid museer kan vi utveckla både museerna och forskningssamhället. I detta arbete behöver vi dela erfarenheter och samarbeta för att utvecklas tillsammans.

Nätverket bildas av representanter för museer som har en forskningsverksamhet. Programförklaring»

Vill du bli medlem och få fortsatt information om FOMU:s verksamhet?

Anmäl dig till cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se. Ange ditt namn och museum där du är verksam. Självklart kan flera forskare vid en och samma institution vara medlem i nätverket.

Här kan du läsa om en konferens om skrivande som FOMU arrangerar 18-19 januari 2018>>

 

Spara

Spara

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt