FOMU – Forskning vid museer

image002

Forskning vid museer, FOMU, är ett nätverk som samlar museer som bedriver forskning.

Nätverket arbetar för att synliggöra forskning som en integrerad och oumbärlig del i museernas uppdrag. Med en stark forskning vid museer kan vi utveckla både museerna och forskningssamhället. I detta arbete behöver vi dela erfarenheter och samarbeta för att utvecklas tillsammans.

Nätverket bildas av representanter för museer som har en forskningsverksamhet. Programförklaring»

Vill du bli medlem och få fortsatt information om FOMU:s verksamhet?

Anmäl dig till cecilia.bygdell@upplandsmuseet.se. Ange ditt namn och museum där du är verksam. Självklart kan flera forskare vid en och samma institution vara medlem i nätverket.

FOMU:s konferens om forskningens villkor på museer 2020

Information och program för dagarna:
FOMU program Lund 2020

Program

23-24 januari 2020 Kulturen i Lund

Torsdag 23 januari

12.30-13.00

Registrering i Vita huset, Kulturens huvudingång.

13.00-13.15 Hornbergssalen, Kulturen

Välkommen!

Lizette Gradén, Kulturen & Cecilia Bygdell, FOMU hälsar välkommen till nätverksmötet.

13.15-13.30
Museichef Gustav Olsson, ”Kort om Kulturen”

13.30-14.50
Forskningens villkor vid museum – tre röster

Solfrid Söderlind, professor i museologi med inriktning konst, Lunds universitet &
f.d. överintendent, Nationalmuseum

”Forskning nära föremålen: Nationalmuseum och forskningens villkor 1990-2010”

Lotten Gustafsson Reinius, gästprofessor i etnologi vid Stockholms universitet och Nordiska museet.

”Det tentakulära museet: Mångvetenskaplig kunskapsväxt med det föränderliga Arktis”

Klas Grinell, docent idé och lärdomshistoria, föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU), och kulturstrateg på Kulturförvaltningen, Göteborgs stad.

”Museilagens krav på forskning” 14.50 – 15:15 Diskussion

Moderator: Lizette Gradén

15:15-15:30 FIKA 15:30-16:00

Visning i två grupper

1) Katja of Sweden 2) Jag ser dig: Ida Ekelund

18.00-20.00
Middag på Kulturens restaurang.

Fredag 24 januari

9.00-10.15

Forskningsprogram – tre röster

Gunilla Gardelin, Kulturen
Torun Zachrisson, Upplandsmuseet Christina Fredengren, Statens historiska museer

Moderator: Anna Hedtjärn Wester

10.15-10.30 Fika 10.30-11:30

Forskning vid museer: hur kommer organisationen igång och hur kan initiativen utvecklas?

Workshop i grupper (Grupperna leds av team med en medlem av FOMUs styrgrupp och en rep. från Kulturens forskningsgrupp. Teamet ansvarar för anteckningar)

Frågor:
1) Hur påverkar huvudmannaskap och infrastruktur?

2) På vilka sätt kopplas och integreras forskning och resultat i museets verksamhet?

11.30-11:45

Redovisning av huvudpunkter

11.45-12.00

Cecilia Bygdell
Avslutning och summering av dagarna

 

Spara

Spara

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt