Forum för kommunala museichefer

Sedan 2016 samlar Sveriges museer de kommunala museicheferna och verksamhetsledarna till ett årligt forum.

Forum 2019 på Mölndals stadsmuseum. Till program och anmälan.>>

Forum 2018 på Uppsala konstmuseum, referat>>.
Programmet>>.

Forum 2017 på Stockholms medeltidsmuseum, referat>>
Programmet>>

Forum 2016 på Sigtuna museum, referat>>
Programmet>>

2020 och 2021 har nätverket samlats i ett flertal digitala möten. Nästa träff IRL beräknas ske vid vårmötet i Halmstad (26-28 april 2022). Det finns också en Facebooksida för Forum kommunala museichefer.

En arbetsgrupp verkar för det gemensamma främjandet och positioneringen. Där ingår Tina Karlsson, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Hens bergsfast, Helsingborgs museer,  Tina Rodhe, Stockholms medeltidsmuseum, Daniel Werkmäster Uppsala konstmuseum och Maria B Olofsson Sveriges Museer
Har du frågor så kontakta gärna oss på Sveriges Museer.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt