Forum för kommunala museichefer

Sedan 2016 samlar Sveriges museer de kommunala museicheferna och verksamhetsledarna till ett årligt forum.

Grupparbete

Forum 2018 på Uppsala konstmuseum, referat>>.
Programmet>>.

Forum 2017 på Stockholms medeltidsmuseum, referat>>
Programmet>>

Forum 2016 på Sigtuna museum, referat>>
Programmet>>

Nästa kommunala museichefsorum planeras till hösten 2019.
Under tiden kommer en arbetsgrupp att verka för det gemensamma främjandet och positioneringen. Där ingår Tina Karlsson, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Cajsa Lagerqvist Mölndals stadsmuseum, Tina Rodhe, Stockholms medeltidsmuseum, Daniel Werkmäster Uppsala konstmuseum och Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer
Har du frågor så kontakta gärna oss på Sveriges Museer.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt