MIKIM – Marknadsförare, Informatörer och Kommunikatörer Inom Museisektorn

MIKIM är ett nätverk för Marknadsförare, Informatörer och Kommunikatörer Inom Museisektorn. Initiativtagare till nätverket är Andreas Juhl, Marknadschef för Kalmar läns museum. Nätverket drivs av Kalmar läns museum och RSM gemensamt.

Nätverkets syfte är att:

  • skapa en fysisk och interaktiv arena för marknadsförare, informatörer och kommunikatörer inom museisektorn.
  • möjliggöra kunskapsutbyten, utbildningar och föreläsningar av högsta klass och genom gränsöverskridande samarbeten.
  • verka för ökad professionalisering och ökad kompetens inom sektorn.

Vi erbjuder 1 till 2 möten årligen. Syftet med både nätverket och mötena är att du ska utvecklas i din yrkesroll. Efter ett nätverksmöte ska du känna dig stärkt i din yrkesroll och du har nya insikter och/eller redskap i verktygslådan att använda. Sist men inte minst så hoppas vi att du har en ny vän att ringa till när du är osäker eller vill bolla en ny idé!

Vi vet att din tid är dyrbar. Därför är det viktigt att mötena är mer än bara ett tillfälle att träffas. Därför ska varje möte också ge tillfälle till att få nya insikter och kunskaper!

Medlemskap i nätverket är kostnadsfritt!

För mer information, kontakta:

Andreas Juhl, marknadschef för Kalmar läns museum
andreas.juhl@kalmarlansmuseum.se
070-259 77 01

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt