Medicinhistoriska museer och samlingar

I Sverige finns ett flertal medicinhistoriska museer och samlingar. Nätverket har som syfte att verka som ett forum för kunskapsutbyte kring medicinhistoriska föremål och bli en samlande kraft för ökad kunskap om medicinhistorien.

Vi är ett tjugotal medlemmar som träffas en gång per år, håller kontakt via en e-postlista och en grupp på Mötesplats museer: Nätverk för medicinhistoriska museer och samlingar>>>

 

Några av nätverkets medlemmar:

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum

Medicinhistoriska museet i Göteborg

Medicinhistoriska museet i Stockholm

Livets Museum (drivs av Kulturen i Lund med stöd av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet)

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Region Skånes medicinhistoriska samlingar (förvaltas av Kulturen i Lund)

Psykiatriska museet i Västervik

Västerbottens Medicinhistoriska förening och museum

Psykiatrihistoriskt museum Växjö

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Veterinärmuseet i Skara

Kontakt
Lisa Sputnes Mouwitz
lisa.mouwitz@vgregion.se

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt