Medicinhistoriska museer och samlingar

I Sverige finns ett flertal medicinhistoriska museer och samlingar. Nätverket har som syfte att verka som ett forum för kunskapsutbyte kring medicinhistoriska föremål och bli en samlande kraft för ökad kunskap om medicinhistorien.

Vi representerar ett tjugotal museer och samlingar och träffas en gång per år och håller kontakt via en e-postlista.

Några av nätverkets medlemmar:

Apotekarsocietetens museum

Helsingborgs Medicinhistoriska förening

Livets Museum

Medicinhistoriska museet i Göteborg

Medicinhistoriska museet i Stockholm

Medicinhistoriska museet i Uppsala

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Psykiatriska museet i Västervik

Region Skånes medicinhistoriska samling

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet

Veterinärmuseet i Skara

Västerbottens Medicinhistoriska förening och museum

Örebro MedicinHistoriska Museum

 

Kontakt
Lisa Sputnes Mouwitz
lisa.mouwitz@vgregion.se

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt