Länsmuseerna tar sikte på 2030 med egen generalsekreterare

Framtidsfrågor och offentliggörandet av ny generalsekreterare stod i fokus vid länsmuseernas årliga höstmöte som hölls i Nyköping 22–24 oktober. Om ett år ska ett visionsdokument presenteras och länsmuseerna hittat nya former för närmare samarbeten. Länsmuseernas samarbetsråd rapporterar från mötet.

Det var god uppslutning av såväl politiker som museichefer från hela landet när länsmuseerna samlades i Nyköping för att peka ut riktningen för länsmuseernas framtid. Startskottet för den strategiska satsningen är det gemensamma projektet Sveriges största museum som nu rullar igång i full kraft och som blir den nya generalsekreteraren Linda Lundbergs främsta arbetsuppgift.

I fokus för länsmuseernas höstmöte stod framtidsfrågorna. I gruppvisa diskussioner pekades riktningen ut. Foto: Raymond Pettersson.

Det är första gången som länsmuseerna tillsätter en resurs som på heltid kan ägna sig åt strategiskt arbete och som har gjorts möjlig tack vare projektmedel från Kulturrådet och en ännu större egeninstats. Målsättningen är att generalsekreteraren ska bli en bestående resurs även efter projekttiden. Linda Lundberg arbetar just nu på Världskulturmuseerna och kliver in i sitt nya uppdrag från och med årsskiftet.

Politikerdag

Första dagen ägnades särskilt åt styrelseledamöternas uppdrag. Sverker Härd från Kulturanalysmyndigheten beskrev svårigheterna för samtliga kulturverksamheter att leva upp till de högt ställda kulturpolitiska målen och risken som det medför. Med argument som ”målen nås ju ändå inte” skulle en nedmontering av kultursektorn kunna ske, menade Sverker Härd.

Kulturutskottets ordförande Christer Nylander gav en personlig betraktelse över kulturens betydelse för den enskilde individen och använde sig själv som utgångspunkt i ett resonemang om hur kulturen kan öppna dörrar till nya världar. Nödvändigheten av kultur till trots förblev frågorna om finansiering obesvarade.

Bland de inbjudna talarna märktes också biträdande enhetschef Sophia Laurin från Kulturdepartementet, Eric Fugeläng, Riksantikvarieämbetet, Ove Bengtsson, Kulturrådet och Sofia Embrén, Sveriges museer.

Bredare samhällsuppdrag 2030

Länsmuseerna har sedan 2017 gjort gemensamma aktiviteter under parollen Sveriges största museum. Med det åsyftas den breda verksamhet som länsmuseerna bedriver från Norrbotten till Blekinge, med allt från samlings- och arkivförvaltning till pedagogisk verksamhet och kulturmiljöarbete. Nu påbörjas också ett vidare visionsarbete med målet 2030. I gruppvisa diskussioner framkom en enad bild från politiker och landsantikvarier att länsmuseerna rör sig inom betydligt fler samhällsområden än enbart kultur. Länsmuseerna spelar en viktig roll i samhällsplaneringen inte minst genom kulturmiljöverksamhet, som en resurs för skolan, och på vissa platser även barnomsorg samt som arena för integration och hälsa. Budskapet från ett enat höstmöte var att länsmuseerna 2030 därför ska vara en angelägenhet för fler sektorer än enbart kultur.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt