Antal besök på medlemsmuseerna 2019

163 museer finns med i Sveriges Museers sammanställning av museibesöken 2019. Listan nedan visar även besökssiffrorna för 2018. Museum 2019 … Fortsätt läsa Antal besök på medlemsmuseerna 2019