Dags att söka krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Kulturrådet fick i slutet av december i uppdrag att under början av 2021 fördela två nya krisstöd. Det första stödet utlyses nu den 8 februari och gäller krisstöd till särskilda behov i kulturlivet till följd av pandemin. Ansökningsomgången för museer pågår fram till och med den 2 mars.

Krisstödet till särskilda behov i kulturlivet är utformat på ett annat sätt än stödet till inställda och uppskjutna evenemang. I det nya stödet söker du inte för specifika intäktsbortfall. Istället söker du stöd för att täcka kostnader och investeringar under hela 2021.

Läs mer och ansök via Kulturrådets hemsida (länk).

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt