Sveriges Museer om de nya smittskyddsåtgärderna

Sveriges Museer om promemorian Ändringar i begränsningsförordningen (S2021/01524).

  • Sveriges Museer betonar vikten av att prioritera kulturens återöppnande.
  • Sveriges Museer är positiva till att museerna, när smittläget tillåter, ges förtroendet att arrangera ur smittskyddssynpunkt anpassade besök.
  • Sveriges Museer vill poängtera hänsyn till proportionalitetsprincipen.
  • Sveriges Museer vill återigen betona att det är viktigt att staten tar ett ekonomiskt ansvar för att museerna kan överleva så länge lag, förordning eller myndighetsbeslut begränsar möjligheten till intäkter.

Sveriges Museer har nu tagit del av promemorian med förslaget på Ändringar i begränsningsförordningen där fler verksamheter föreslås omfattas.  Till exempel ska museer och konsthallar omfattas av liknande krav på smittskyddsåtgärder som idag gäller för platser för fritidsverksamhet. Därutöver föreslås nytt regelverk där den som anordnar allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempel viss programverksamhet hos museerna) ska vidta olika smittsskyddsåtgärder, ett regelverk som kan träda i kraft när smittläget tillåter. Nya maxtak för antal deltagare som tar hänsyn till förutsättningarna kommer att föreslås av Folkhälsomyndigheten. Maxtaken föreslås ändras successivt allt eftersom läget förbättras för att till sist kunna tas bort.

Det här ger, när smittläget tillåter, en möjlighet för museisektorn att återöppna. Tydliga maxtak från Folkhälsomyndigheten blir också något att förhålla sig till när man smittanpassar verksamheten. Signalen från regeringen, med kraven på smittskyddsåtgärder, är att man har förtroende för museernas förmåga att anordna smittsäkra besök. Den signalen är grunden för att publiken ska våga sig tillbaka.

Läs remissen i sin helhet genom att ladda ner den som PDF nedan

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt