Restriktioner – det här gäller för museer

Från den 1 december gäller regeringens nya direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Här kan du läsa vad som gäller för museerna och Sveriges Museers rekommendationer.

Vaccinationsbevis

Museibesök i allmänhet räknas inte som “allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”. Däremot så gäller från den 1 december att vid särskilda programpunkter eller evenemang, med fler än 100 deltagare, så behöver besökarna kunna visa upp ett vaccinationsbevis för att kunna delta. Om arrangören inte vill kontrollera besökarnas vaccinbevis så gäller andra rekommendationer om anvisade platser, avstånd och max 8 personer per sällskap. Läs mer i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om vad som gäller för evenemang utan vaccinbevis.

Museum tillgängligt för alla

Museilagen förespråkar att ett museum ska vara tillgängligt för alla. Då vaccinationsbevis i nuläget enbart krävs för deltagande i “allmänna sammankomster och offentliga tillställningar” vilket på ett museum kan vara till exempel en föreläsning, en workshop eller ett vernissage, anser Sveriges Museer att det vanliga museibesöket i sig är tillgängligt för alla, men att Folkhälsomyndighetens direktiv gör det nödvändigt för museerna att kräva vaccinationsbevis vid särskilda evenemang med fler än hundra deltagare inomhus.

Om Folkhälsomyndigheten i framtida direktiv kommer att kräva vaccinationsbevis också för det vanliga museibesöket så kan Sveriges Museers råd behöva förändras.

Läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter som träder i kraft 1 december 2021 (länk.)

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt