Årets museum

Utmärkelsen Årets museum delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Priset för Årets Museum delas ut av kulturministern under museernas Vårmöte.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer till nytänkande verksamhet av högsta kvalitet. År 2021 delas Årets museum ut för 25:e gången. Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som bland annat består av representanter från Sveriges Museer och Svenska ICOM. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater.

Kriterier
Årets museum är ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Juryns bedömning av nominerade museer utgår från följande tre kriterier:

  • Nyskapande – museet är ett exempel på innovativ, kreativ och nytänkande verksamhet inom något eller flera områden.
  • Genomslag – museets verksamhet har fått genomslag hos publiken, påverkan i lokalsamhället eller liknande.
  • Mervärde – museets verksamhet kan verka inspirerande och som gott exempel för andra museer.

Hur går det till?
Varje höst har alla möjlighet att lämna skicka in förslag till juryn till kommande års pris. Juryn nominerar därefter tre finalister. De tre finalisterna offentliggörs i mars. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte, som 2021 kommer att arrangeras digitalt.

För frågor
Anna Wallgren, kommunikatör Sveriges Museer
Telefon: 073-951 7968
E-post: anna.wallgren@sverigesmuseer.se

Patrik Steorn, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Sveriges Museer
Telefon: 0709-797954
E-post: patrik.steorn@thielskagalleriet.se


logotyp årets museum 2019

Årets museum 2020, Sörmlands museum

Genom att integrera samling och utställning, bevarande och förmedling på ett helt nytt sätt vidgar Sörmlands museum horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer. Därför tilldelas museet den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum 2020. Läs mer här>>>

Priset

Foto Jenny Eliasson

Priset är ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt