Sagt på styrelsemötet

polismuseet

Senaste styrelsemötet i Sveriges Museer hölls på Polismuseet den 31 augusti.

I samband med mötet träffade styrelsen valberedningens ordförande Ann-Charlotte Backlund för att reflektera över hur styrelsen bäst kan sättas samman i framtiden. Staben har fått i uppdrag att titta närmare på hur medlemssammansättningen ser ut som underlag för valberedningens fortsatta arbete.

Vid mötet ägnade också styrelsen sig åt omvärldsspaning inför arbetet med planeringen inför 2018. Vad är det vi ser i  det omgivande samhället och hur inverkar det på Sveriges Museers inriktning var frågan.

Vårmöten
Datumen för vårmötet i Malmö har spikats till den 17-19 april. Det blir två projektledare för mötet: Eva Wadmark som ska sköta den allmänna logistiken och Anki Dahlin som ska projektleda innehållet.

Inspel inför samtal
Styrelsen gjorde medskick med Maria Jansén och Mats Persson inför deras sittning med Kulturrådets och Riksantikvarieämbetets verksledningar.

Nästa styrelsemöte hålls i slutet av oktober.

 

Tidigare styrelsemöten 2017

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt