Sagt på styrelsemötet

Karin Sidén tog emot styrelsen till sitt Prins Eugens Waldemarsudde. Foto Lars Edelholm
Karin Sidén tog emot styrelsen till sitt Prins Eugens Waldemarsudde. Foto Lars Edelholm

Senaste styrelsemötet hölls på Prins Eugens Waldemarsudde de 15 juni

I samband med mötet träffade styrelsen Karin Sidén, som bland annat berättade om konsekvenserna man hittills erfarit sedan utnämningen till Årets museum.

Vårmöten
Vårmötet i Södertälje fick högt betyg enligt deltagarenkäten. Nu tar Malmö över stafettpinnen för mötet 2018 och styrgruppen har träffats för att smida planer. I höst utlyses värdskapet för 2019.

Avsiktsförklaring
Sveriges Museer och Svenska ICOM har tecknat en gemensam avsiktsförklaring som bland annat gäller samarbetet kring Årets museum men också om planer på samarbete kring den internationella bevakningen.

Nya medlemmar
Malmö konstmuseer fick fullvärdigt medlemskap och som associerade medlemmar välkomnades Konsthall Tornedalen.

Remissvar
Styrelsen beslutade om remissvar på departementsskrivelsen om kultursamverkansmodellen. Länk>>

 

Nästa styrelsemöte hålls i slutet av augusti.

 

Tidigare styrelsemöten 2017

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt