Pressmeddelanden

Museerna prioriteras i kulturbudgeten

Genom att samla stödet till museerna via en myndighet, öka den ekonomiska ramen för de regionala kulturinstitutionerna och ge resurser för arbete med en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning fokuserar regeringen i den nya kulturbudgeten på att stärka museerna och främja den demokratiska samhällsutvecklingen.

Läs mer »

Ett starkare kulturliv genom EU:s fonder

Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer lanserar 9 mars ”Klokboken: vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd”. Rapportens syfte är att ge kunskap och verktyg som ökar andelen beviljade projekt inom strukturfondsprogrammen. Workshopen i Stockholm direktsänds via Svensk Scenkonst.

Läs mer »

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt