Våra publikationer

Här samlar vi publikationer mm. som Sveriges Museer givit ut.

Vi summerar nya kulturarvspolitiken, augusti 2017Bild powerpoint kulturarvspolitik
Använd denna presentation när du enkelt vill förklara huvuddragen i den nya kulturarvspolitiken från 2017. Här finns bland annat lagen beskriven och vad som menas med ”armlängds avstånd”. Ladda ner som PDF>> med tillhörande presentationsanteckningar>>  eller om du vill ha den i PowerPoint-format så mejla oss>>

 

framsidaKänn dig som hemma med framtidens museum, framtidsdokument version 2016
Vilken roll ska museerna ha, och ta, i ett framtida samhälle?
Riksförbundet Sveriges museer vill att framtidsdokumentet ska inspirera till förändring och sporra till utveckling.

 

 

klokbok_minskKlokboken, 2016
Vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU-stöd – en publikation framtagen av Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges Museer. Klokboken syftar till att öka kunskapen kring förutsättningar och möjligheter att, med hjälp av EU:s struktur- och investeringsfonder, skapa projekt som kan bidra till såväl kulturell som regional samhällsutveckling.

Känn dig som hemma på framtidens museum, framtidsdokument version 2015
Sveriges Museers framtidsdokument som släpptes i våren 2015, ger en samlad bild av samhällsutmaningar och museirollen samt identifierar 16 viktiga framtidsområden att jobba genom.

Svenska museers ekonomiska effekter, 2013
En beskrivning och skattning av svenska museers påverkan på den utländska turismen till Sverige. Författare John Armbrecht.

Rapporten presenterades under Museernas vårmöte 2013 den 15-17 maj.

Varje år reser 15 procent av samtliga utländska turister, motsvarande 2,5 miljoner besökare, till Sverige med kultur som resans primära syfte. Av dessa antas 15- 45 procent ha ett eller flera museer som specifik reseanledning, så kallade museiturister. Det innebär att mellan 376 000 och 1,1 miljoner turister årligen besöker Sverige i första hand för att gå på ett museum.

De ekonomiska effekterna som skapas av museiturister beräknas ligga någonstans mellan 2,5 och 6,7 miljarder kronor per år, i form av så väl biljettintäkter som övrig konsumtion under vistelsen i landet.

Rapporten som pdf>>>

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt