Snabba fakta om museer

Prins Eugens Waldemarsudde - Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm
Till Prins Eugens Waldemarsudde – Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm.

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna vetenskapens och konstens gudinnor.

International Council of Museums (ICOM) har tagit fram en nutida definition:

permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”.

ICOMs museidefinition
ICOMs etiska regler

Museilagen
I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Läs mer här>>>

Svenska museers ekonomiska effekter (2013)
2,25-7,25% av utlandsturisterna hade museer som primär reseanledning
Det motsvarar 2,5-6,7 miljarder i samhällsekonomisk effekt.
Läs mer>>>

Om svenska museer 2019
(Myndigheten för kulturanalys):
1577 museer (varav drygt 1100 hade mindre än en årsarbetskraft)
5400 årsarbetskrafter (museer med mer en en årsarbetskraft)
5,97 miljarder i intäkter (museer med mer en en årsarbetskraft)
6,03 miljarder i kostnader (museer med mer en en årsarbetskraft)
Runt 19 miljoner statistiskt säkerställda besök (till kommunala, regionala, centrala och övriga statliga museer) enligt Myndigheten för kulturanalys. Till dessa siffror kommer 1,2 miljoner besök till museer med mindre än en årsarbetskraft samt cirka 8 miljoner från kategorin “Övriga museer” som Kulturanalys från och med museirapporten om 2019 inte längre räknar in i den officiella statistiken.
Läs mer (till rapporten)>>>

Sverigeenkät 2019
(SIFO)
58 % av de tillfrågade (18-65 år) hade besökt ett museum senaste året
Läs mer (pressmeddelande)>>>

Museibesök 2017
Vår sammanställning visar att medlemmarnas museer hade fortsatt höga besökssiffror  under 2017. De tre mest besökta museerna i Sverige var Vasamuseet, Skansen och Naturhistoriska riksmuseet.
Läs mer>>>

Visste du att museerna i Sverige årligen lockar till mer än 27 miljoner besök?
Det ger en samhällsekonomisk effekt på flera miljarder!

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt