Snabba fakta om museer

Prins Eugens Waldemarsudde - Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm
Till Prins Eugens Waldemarsudde – Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm.

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna vetenskapens och konstens gudinnor.

International Council of Museums (ICOM) har tagit fram en nutida definition:

permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”.

ICOMs museidefinition
ICOMs etiska regler

Museilagen
I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Läs mer här>>>

Svenska museers ekonomiska effekter (2013)
2,25-7,25% av utlandsturisterna hade museer som primär reseanledning
Det motsvarar 2,5-6,7 miljarder i samhällsekonomisk effekt.
Läs mer>>>

Om svenska museer 2017
(Myndigheten för kulturanalys):
Ca 1600 museer (varav ca 1200 hade mindre än en årsarbetskraft)
Ca 6000 årsarbetskrafter
5,54 miljarder i intäkter
5,67 miljarder i kostnader
27,3 miljoner museibesök på museer med mer än en årsarbetskraft (eller  dryga 29 miljoner om man räknar även de väldigt små museerna)
Läs mer (till rapporten)>>>

Trenden över tid är ökat antal museibesök även om toppåret var 2016
Läs mer (till nyhetsartikel med besöksutvecklingen de senaste 20 åren)>>

Sverigeenkät 2017
(SIFO)
58 % av de tillfrågade (18-65 år) hade besökt ett museum senaste året
Läs mer (pressmeddelande)>>>

Museibesök 2017
Vår sammanställning visar att medlemmarnas museer hade fortsatt höga besökssiffror  under 2017. De tre mest besökta museerna i Sverige var Vasamuseet, Skansen och Naturhistoriska riksmuseet.
Läs mer>>>

Visste du att museerna i Sverige årligen lockar till mer än 27 miljoner besök?
Det ger en samhällsekonomisk effekt på flera miljarder!

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt