Snabba fakta om museer

Prins Eugens Waldemarsudde - Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm
Till Prins Eugens Waldemarsudde – Årets museum 2017. Beskuren bild. Foto Lars Edelholm.

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna vetenskapens och konstens gudinnor.

International Council of Museums (ICOM) har tagit fram en nutida definition:

permanent institution utan vinstintresse som verkar i samhällets tjänst och för dess utveckling, som är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella lämningar av människor och deras miljö i studie- utbildnings- och rekreationssyfte”.

ICOMs museidefinition
ICOMs etiska regler

Museilagen
I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Läs mer här>>>

Svenska museers ekonomiska effekter (2013)
2,25-7,25% av utlandsturisterna hade museer som primär reseanledning
Det motsvarar 2,5-6,7 miljarder i samhällsekonomisk effekt.
Läs mer>>>

Om svenska museer 2020
(Myndigheten för kulturanalys):
808 museer (varav 316 hade mindre än en årsarbetskraft)
5100 årsarbetskrafter (museer med mer en en årsarbetskraft)
5,64 miljarder i intäkter (museer med mer en en årsarbetskraft)
5,75 miljarder i kostnader (museer med mer en en årsarbetskraft)
Runt 8 miljoner statistiskt säkerställda besök (till kommunala, regionala, centrala och övriga statliga museer samt övriga museer som omfattas av musseilagen) enligt Myndigheten för kulturanalys. Året innan var motsvarande siffra 19 miljoner. Till dessa siffror kommer besök till museer med mindre än en årsarbetskraft (ett normalår tidigare beräknat 1,2 miljoner) samt  kategorin “Andra museer” (ett normalår tidigare beräknat 8 miljoner) som Kulturanalys från och 2019 inte längre räknar in i den officiella statistiken.
Läs mer (till rapporten)>>>

Andel som besökt museer 2020
(Myndigheten för kulturanalys och SOM-institutet Göteborg)
43 % av de tillfrågade (16-85 år) gick på museum under 2020, en minskning jämfört med 2019 då andelen var 55 procent.

Visste du att museerna i Sverige årligen lockar till mer än 29 miljoner besök?
Det ger en samhällsekonomisk effekt på flera miljarder!

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt