Hemliv och fritid

”Hemliv” och ”fritid” är begrepp som på många sätt hör ihop och korsar varandra. De relaterar till konkreta företeelser i vår vardag och i vår samtid: aktiviteter, funktioner och föremål. Hemlivets och fritidens rum och arenor inbjuder på så vis till utforskande av relationen mellan människa och föremål.

I poolens arbete har vi valt de gemensamma utgångspunkterna:

  • Hemliv och fritid som konsumtion och/eller produktion av varor och tjänster
  • Hemliv och fritid som livsstil och identitetsmarkörer
  • Hemliv och fritid som uttryck för olika kulturer, generationer och kön
  • Hemliv och fritid som privatzon för rekreation från omvärlden och arbetet
Bonnstan, kyrkstaden i Skellefteå
Nutida användning av ”Bonnstan”, kyrkstaden i Skellefteå.
Foto Roger Nylund, Skellefteå museum.

Kontakt

Poolordförande
Christine Fredriksen
Bohusläns museum

Tel 0522-65 65 00
E-post christine.fredriksen@vgregion.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Hemliv och fritid.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Poolens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt