Naturbruk

Poolens uppgift är att med utgångspunkt från samtiden undersöka och dokumentera bruket av den svenska naturen – bruket av jord, skog, vatten och berg.

Poolens medlemmar arbetar med att dokumentera materiell produktion, som t ex jord- och skogsbruk, jakt och fiske, grustäkt och gruvbrytning. Medlemmarna dokumenterar även livsform och materiellt /immateriellt nyttjande, t ex hur tätortsbor nyttjar naturen och vad de har för tankar kring naturen och sin egen identitet.

Förändringen i vårt samhälle går fort. Idag styrs många förändringar på naturbrukssidan av lagstiftning från riksdag och EU. Naturbrukspoolen försöker vara uppdaterad i de lagar och regler som styr vårt brukande av naturen, och vad de innebär för produktion, landskap och de människor som berörs.

I poolen för Naturbruk träffas vi två gånger om året. Vid dessa träffar passar vi på att utbyta erfarenheter och göra studiebesök. Poolens möten fungerar också som en vidareutbildning för medlemmarna genom att vi då och då arrangerar metodseminarier där vi har möjlighet att pröva olika sätt att genomföra dokumentationer inom poolens intresseområde.

Deltalandskapet i Ammarnäs, där Tjulån och Vindelälven mynnar ut i Gautsträsk. De årliga översvämningarna ger bete och foder till boskapen långt in i fjällvärlden. Idag är det Vindelälvens Naturbete som låter köttdjur beta där.
Foto Petter Engman, Västerbottens museum.

Kontakt

Poolordförande
Ankie Wahss
Västergötlands museum

Tel 0511-260 00
E-post ankie.wahss@vgregion.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Naturbruk.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Poolens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt