Samhälle och politik

Poolen för Samhälle och politik dokumenterar ett samhälle i förändring

Poolen för Samhälle och politik intresserar sig för det mänskliga livets offentliga sidor, samhällets organisation och politiska maktstrukturer. Poolen studerar organisationer och grupper i samhället. Makt och inflytande betraktas ur aspekter som genus, klass och etnicitet, trender, livsstil och ideal.

Samhället präglas allt mer av de nya medierna och framväxten av en digital infrastruktur. Exempel på detta är statens strävan att uppnå maximal effektivitet i ärendehanteringen genom digitalisering. Med digital teknik blir offentlig förvaltning som Försäkringskassan, CSN, Arbetsförmedlingen m.fl. oberoende av tid och plats och medborgarna kan göra sina ärenden
när det passar. Internet erbjuder också en rad sociala medier där individer utanför traditionella organisationer och föreningar kan göra sig gällande på ett helt nytt sätt i samhället.

Syftet med poolen för Samhälle och politik är att utforska förändringarna i samhället och se deras effekter och mönster.

Armémuseums fältarbetare vid dokumentation av Camp Victoria Kosovo i september 2010: Andreas Ohlsson, Anna Fredholm och Carl Zarmén. Foto Andreas Ohlsson, Armémuseum

Kontakt

Poolordförande
Eva Thunér-Ohlsson
Sörmlands museum

Tel 0155-247726
Mob 070-752 31 45
E-post eva.thuner.ohlsson@dll.se

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för Samhälle och politik.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Poolens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt