Samiskt liv

Samiskt liv, i alla dess former, är i fokus för poolens arbete.

Sedan andra världskriget har det samiska samhället genomgått förändringar som har haft stor påverkan på människors liv. Den politiska bilden har skiftat, liksom den ekonomiska. Samiskt liv pågår idag också långt utanför det samiska kärnområdet. Hur ser det samiska livet egentligen ut? Förändringsprocesserna och hur de har gestaltat sig för enskilda människor är inriktningen på poolens arbeten.

Medlemsmuseerna arbetar på olika sätt med samiskt liv: dokumentationer, utställningar, samlingar, information. Inom poolen informerar vi varandra om olika projekt och fördjupar oss i aktuella ämnen. Nationsgränser är ur ett samiskt perspektiv mindre viktiga. Vi hoppas att poolens arbete i framtiden kommer att bedrivas tillsammans med samiska museer i Norge och Finland.

Publiken följer utvecklingen i lassokasttävlingen då Sarek IF jubilerar.
Foto Lena Kuoljok Lind, Ájtte museum.

Kontakt

Poolordförande
Anna Westman
Ájtte, svenskt fjäll- och samemuseum

Tel 0971-170 20
E-post anna.westman@ajtte.com

Programförklaring

Läs poolens programförklaring

Rapporter

Läs mötesrapporter från poolen för samiskt liv.
Läs mer: Rapporter

Medlemmar

Poolens medlemsinstitutioner.
Läs mer: Medlemmar

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt