Brödbanken

Brödbanken har sin bakgrund i ett metodutvecklingsprojekt kopplat till museinätverket Norsam. 2009 initierade nätverket samarbetsprojektet Bröd i Norden med det huvudsakliga syftet att pröva nya former för förmedling och kommunikation med hjälp av digitala medier. Nordiska museets Brödbanken var det första projekt som genomfördes inom ramen för Bröd i Norden och kan i sammanhanget ses som ett pilotprojekt. Arbetet pågick under fyra månader under hösten 2009, varav en månad ägnades åt aktiv insamling. Parallellt med planering, förankring, byggande, insamling och drift pågick utvärdering. Allt insamlat material är idag tillgängligt på museets arkiv.

Projektgruppen bestod av Elin von Unge, Dina Chafik och Cecilia Swanström

Bröd i Norden
http://www.maihaugen.no/no/samtid/Norden/Brod-i-Norden/

Ladda ner Brödbankens utvärderingsrapport här

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt