Svåra saker

Svåra saker är ett projekt om hur museerna har hanterat det svåra och problematiska i tillvaron och om föremål som väcker motstånd i tanke och handling. Projektet har bestått av flera olika delar; en fältstation/vandringsutställning producerad tillsammans med Riksutställningar. Seminarieserien Utanför ramen. Museerna och det främmande, svåra och farliga samt den avslutande publikationen Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör. Red Eva Silvén och Anders Björklund. Nordiska museets förlag 2006.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt