Publikationer

Välj kategori:
BibliografiSamdoks metodböckerOm SamdokKonferenspublikationer
Om Samdok på andra språkNorsamÖvriga titlar

Bibliografi

Från museitrycket. Förteckning över publikationer, rapporter och artiklar från svenska kulturhistoriska museers samtidsundersökningar 1978- början av 2011.
Förteckning

Samdoks metodböcker
Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling. Red. Eva Silvén-Garnert. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1991.

Tumme med tingen. Om det materiellas roll i museernas samtidsdokumentation. Red. Eva Silvén-Garnert. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1992.

Muntliga möten. Om intervjuer i museernas samtidsdokumentation. Red. Eva Silvén-Garnert. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1993.

Text i tryck. När fältmaterial blir publikation. Red Eva Silvén-Garnert. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1995.

Kulturarv eller fasadarv. Om det etnologiska perspektivet i kulturmiljövården. Red. Lena Palmqvist. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1998.

Verklighetsbilder? Fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation. Red. Eva Dahlman. Stockholm: Nordiska museet/Samdok 1999.

Perspektiv på intervjuer. Genus, generation och kulturmöten. Red. Karin Lövgren. 2002.
Samdoks e-serie

Beskrivningens metodik. Om att sätta ord på det upplevda. Red. Maria Eriksson. 2002.
Samdoks e-serie

Om Samdok

Översikter över Samdoks bakgrund och verksamhet finns i:

Silvén Eva & Magnus Gudmundsson (red.) 2006. Samtiden som kulturarv. Svenska museers samtidsdokumentation 1975-2000. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Silvén-Garnert, Eva 1997: ”Samtidsforskning som ett förhållningssätt.” I Palmqvist, Lennart & Stefan Bohman (red.) Museer och kulturarv. En museivetenskaplig antologi. Stockholm: Carlssons, s. 19-40.

Silvén-Garnert, Eva 1999: ”Museernas samtidsforskning ur ett ideologiskt perspektiv.” I Alzén, Annika & Magdalena Hillström (red.) Kulturarvet, museerna och forskningen. Rapport från en konferens 13-14 november 1997. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond & Gidlunds förlag, s. 173-197.

Silvén, Eva 2004: ”I samtiden eller framtiden, om ett kunskapsbygge i senmoderniteten.” I Hammarlund-Larsson, Cecilia, Nilsson, Bo G. och Eva Silvén: Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning Stockholm: Carlssons, s.140 – 228. (pdf)

Konferenspublikationer

Eva Fägerborg & Elin von Unge (eds) 2008: Connecting Collecting. Stockholm: Nordiska museet/Samdok. 126 s. III. Ingår i Samdoks e-serie (pdf)

Om Samdok på andra språk

In English

Bursell, Barbro 2004: ”Professional collecting.” I Knell, Simon J. (red.) Museums and the Future of Collecting. Aldershot: Ashgate (first edition 1999).

Fägerborg, Eva 2004. ”Contemporary Collecting for Today and Tomorrow: The Samdok Experience.” I Museum Ireland, Volume 14.

Fägerborg, Eva 2011. ”Contemporary collecting in Sweden: The Samdok experience.”I: Die Ethik des Sammels. Berlin: ICOM Deutschland.

Fägerborg, Eva 2012. ”Samdok – the Swedish museum network for contemporary studies and collecting” I: Battesti, J (red.) Que reste-t-il du present? Collecter le contemporain dans les musées de société. Coédition Musée Basque et de l’histoire de Bayonne / Société des Amis du Musée Basque / Fédération des écomusées et musées de société / Editions Le Festin.

Silvén, Eva 2010: ”Difficult matters. Museums, materiality, multivocality.” I Svanberg, Fredrik, ed. The museum as forum and actor. Stockholm: Statens historiska museum.(The Museum of National Antiquities, Stockholm. Studies 15.) (pdf)

Steen, Anna 2004: ”Samdok: tools to make the world visible.” I Knell, Simon J. (red.) Museums and the Future of Collecting. Aldershot: Ashgate (first edition 1999).

Von Unge, Elin 2008: When culture becomes heritage. In search of the Samdok discourse of collecting contemporary heritage. International Museum Studies Master’s Thesis, Göteborgs universitet (University of Gothenburg): Museion. (pdf)

En français

Silvén-Garnert, Eva 1999. “Le projet suédois SAMDOC à la veille du nouveau millénaire” I: Cahiers d’étude/Study Series 6, Le Comité international de l’ICOM pour les musées régionaux (ICR)/ ICOM’s International Committee for Regional Museums (ICR). http://archives.icom.museum/ss-icr/page18.html

Auf Deutsch

Kjerström Sjölin, Eva 2003. ”Fokus Gegenwart. Die aktuelle Diskussion und Praxis der Dokumentation schwedischer Museen.” I Carstensen, Jan (Hg.) Die Dinge umgehen? Sammeln und Forschen in kulturhistorischen Museen. Schriften des Westfälischen Freilichtmuseums Detmold 23.

Paulisch, Svante 2008. Unsere Gegenwart für die Zukunft. Das Museumsnetzwerk SAMDOK: 30 Jahre Gegenwartsdokumentation in Schweden. Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Akademische Grades eines Magister Artium im Fach Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Zusammenfassung (pdf)

In italiano

Fägerborg, Eva 2007: “Creazione di un patrimonio attraverso la collezione di oggetti contemporanei”. I Oggetto industriale, soggetto di memoria. Provincia di Milano.

Norsam

Fägerborg, Eva och Gynnild, Svein (red.) 2011. Bröd i Norden. Samtid, digitale medier og museer. Norsam
http://www.maihaugen.no/no/samtid/Norden/Brod-i-Norden/

Fägerborg Eva og Gynnild Svein (red.) 2007: På ny kurs – museer, dokumentasjon og samtid. Lillehammer: Norsam, Maihaugen. (7,98 MB)138 s.ill. ISBN 978-82-90241-62-4. (pdf)

Martinussen, Atle Ove (red) 2001: Komsumption og livsstil i Norden. Rapport frå nordisk konferense på Lillehammer 5-7 mars 1999. Bergen: Norsam/Maihaugen. 93 s. ill. ISBN 82-90241-43-7.

Övriga titlar

Björklund, Anders & Silvén-Garnert, Eva (red.) 1996. Adressat okänd. Framtidens museiföremål. Stockholm: Carlssons.

Efter det oväntade. En dokumentation av seminariet När tillvaron rämnar. Göteborgs Stadsmuseum 2000.

Silvén, Eva & Isacson, Maths (red.) 1999. Industriarvet i samtiden. Stockholm: Nordiska museets förlag 1999.
 (Slut på förlaget.)

Silvén Eva & Björklund, Anders (red.) 2006. Svåra saker. Ting och berättelser som upprör och berör. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Fägerborg, Eva 2010: Museerna, insamlingen och webben. I: Nätverket vol. 17. Etnografiska utmaningar på nätet. /Nätverket, etnologisk tidskrift utgiven av Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi vid Uppsala universitet / http://natverket.etnologi.uu.se
Fägerborg, s 72-76 (pdf)
Hela volymen, 82 s. (pdf)

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt