Välkommen till museernas Vårmöte 2022

Klara, färdiga, OMSTÄLLNING!
Museerna och klimatkrisen

Vårmötet 2022 äger rum 26–28 april 2022 i Halmstad och arrangeras denna gång av Sveriges Museer i samarbete med Halmstads kommun och Stiftelsen Hallands länsmuseer. 

I år blir vårmötet ett hybridmöte, dvs. deltagande sker antingen fysiskt eller digitalt. Anmälan till vårmötet öppnar i januari.

Temat för 2022 års vårmöte är hållbarhet och museernas roll i klimatkrisen. Hur kan museerna på olika sätt bidra till en miljömässigt hållbar värld och hur ska vi rusta oss för att möta pågående och kommande klimatförändringar? Och handen på hjärtat- hur möter svenska museer klimatkrisen?  

Sveriges museer utgör en viktig plattform för att kunna driva miljöarbetet framåt, både genom att självkritiskt rikta blicken inåt samt genom sin utåtriktade verksamhet sätta ljuset på klimatet och våra begränsade, planetära resurser. Museerna har en stark potential att utifrån sina unika resurser och kompetenser driva positiva förändringar och förflyttningar inom fältet, inte minst med utgångspunkt i museernas starka förtroendekapital och samhällsbärande roll.  

Tre perspektiv på museerna och klimatet

  • Blicken inåt: Klimatfrågan berör och omfattar alla led samt professioner i museisektorn. En klimatmedvetenhet i våra organisationer omfamnar till exempel hur vi bygger, driftar, leder, transporterar, reser, konsthanterar, kurerar, producerar och förmedlar. 
     
  • Blicken utåt: Museer är specialister på att generera kunskap, utbilda, förmedla och engagera. Med utställningar, samlingar, program, föreläsningar och samverkan med civilsamhället har museerna en unik verktygslåda att skapa kunskap, medvetenhet och olika aspekter på den globala krisen.
     
  • Konsekvenser: Översvämningar, höjda temperaturer, nya skadedjur, begränsade transport- och resmöjligheter. Vad innebär klimatförändringarna för museisektorn? Vad kan vi göra för att förebygga? Ser vi möjligheter för museerna i klimatkrisens spår?  


Välkomna till Halmstad i april!

Niklas Cserhalmi, ordförande Sveriges Museer, Karolina Peterson, museichef Mjellby konstmuseum, Magnus Jensner, museichef Hallands konstmuseum, i samarbete med Joakim Malmström, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt