Vårmöte 2021

Vårmötet 2021 kommer att äga rum den 27–29 april 2021. Konferensen kommer att bli en renodlat digital konferens, som sänds från Visby med medverkande på plats. På det sättet så tryggar vi Vårmötet på bästa sätt och du som deltagare får en aktiv upplevelse.

Temat för Vårmötet 2021 kommer att vara detsamma som planerades för 2020, Medverka | Samverka | Påverka – Tillsammans når vi längre, och är det något som känns viktigare än någonsin i dessa tider så är det just behovet av samverkan.

Vi arbetar nu med att få programmet klart och hoppas kunna publicera det samt öppna för anmälan i slutet av februari. Vi kan redan nu meddela att merparten av de programpunkter som var planerade för Vårmötet 2020 ligger kvar.

Vårmötet 2021 arrangeras av Sveriges Museer i samarbete med Gotlands Museum och Riksantikvarieämbetet.

Länk till konferenswebben.

Välkomna i april!

Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer, Lars Amréus, riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och Susanne Thedéen, chef Gotlands Museum

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt