Vårmötet 2019

Museernas vårmöte är sektorns viktigaste möte, till för inspiration, kunskapsutbyte, dialog och nätverkande.  Nästa möte hålls i Östersund 9-11 april 2019. Värdar är Stiftelsen Jamtli med dotterbolagen Teknikland AB, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik och Nationalmuseum Jamtli.

En projektgrupp har formerats under ledning av Ulrica Löfstedt ulrica.lofstedt@sverigesmuseer.se>>
Just nu arbetar man med en programförklaring och i september kommer seminarieidéer att efterlysas från runt om i landet.

I slutet av oktober 2019 sker utlysning av värdskapet för vårmötet 2020.

 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt