Vårmötet 2019 – Älskade Museum. Kunskap, lust, samlingar

Museernas vårmöte 2019 ägde rum i Östersund med omnejd och som värd stod Stiftelsen Jamtli och Nationalmuseum.

Mötets tema var Älskade museum! och handlade om lusten i lärandet och museerna som en genuin kunskapsbank. Museilagen pekar på vikten av kunskapsuppbyggnad och den aktiva förvaltningen av samlingarna. Museernas har stark betydelse för såväl individers som hela samhällens utveckling.

Programmet samlade exempel på hur museer arbetar med det livslånga lärandet i mötet med publiken, utifrån kunskapsuppbyggnad och samlingar.

Under mötet delades en rad priser ut, och så utsågs Årets museum 2019, vilket blev Skissernas Museum.

Kulturminister Amanda Lind invigningstalade vid mötets öppnande. Hennes tal går att titta på här.

Om du är nyfiken på hur mötets program såg ut, så kan du titta på det här.

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt