Sveriges Museer: Stora skillnader i besök till museerna

Stockholms museer har tappat flest besökare och friluftsmuseerna har varit sommarens stora publikdragare. Det visar Sveriges Museers rapport om museibesöken runt om i landet. 4,3 miljoner besök gjordes under juni-augusti 2021, jämfört med 3 miljoner sommaren innan. Innan pandemin var dock antalet besökare runt 7 miljoner. 

Läs rapporten Museerna och återhämtningen – 170 museer om sommarbesöken 2021 (länk).

– Vi ser en långsam återhämtning men fortfarande fattas hela tre miljoner besökare till landets museer. Det är stor skillnad mellan stad och land. Storstäderna saknar fortfarande 52 procent av besökarna men landsorten har återhämtats sig något snabbare med 78 procent av besökarna jämfört med innan pandemin, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare för riksförbundet Sveriges Museer.

–  Våra medlemmar utökar på nytt verksamheten och står redo med fullmatade program under hösten. Museerna kommer fortsatt att arbeta för smittsäkra besök för allt från enskilda till grupper och skolklasser,  fortsätter Jeanette Gustafsdotter

Under pandemin har ett fåtal museer kunna hålla öppet hela tiden, men de flesta stängde hösten 2020 och öppnade igen först i våras eller under försommaren 2021. I rapporten Museerna och återhämtningen har riksförbundet Sveriges Museer sammanställt medlemmarnas besöksantal perioden juni-augusti och jämfört med de två åren innan, dvs före och under pandemin. Hela 170 museiorganisationer från runt om i landet deltog i undersökningen. Svaren från museerna visar att perioden juni till augusti 2021 uppgick snittet till 59 procent jämfört med sommarbesöken 2019. Sommaren 2020 var snittet 44 procent av 2019. 

Rapporten visar på stora skillnader på besöken i landet som helhet jämfört med storstäderna, där särskilt Stockholms museer fått vänta på publikens återkomst. Det finns också skillnader mellan olika län och mellan pandemins första och andra sommar. 

Här är de 20 mest besökta museerna sommaren 2021:

Museiorganisation202120202019
1)        Skansen352 561 263 744 648 225 
2)       Stiftelsen Nordiska museet252 684 225 859 290 139 
3)        Gotlands Museum197 997 87 755 269 902 
4)       Gamla Linköping172 569 143 428 166 967 
5)        Vasamuseet145 639 22 289 752 090 
6)       Wadköping134 224 137 818 148 689 
7)        Vitlycke museum123 396 77 956  
8)       Marinmuseum98 743 50 580 159 827 
9)       Hallwylska museet97 889 122 547 151 849 
10)     Nationalmuseum92 733 36 860 201 289 
11)     Grenna Museum79 578 77 389 80 304 
12)     Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde75 635 100 407 112 233 
13)     Borås Konstmuseum70 166 3 728 6 541 
14)     Moderna Museet / Arkdes67 629 41 564 147 438 
15)     Helsingborgs museer67 582 82 154 77 324 
16)     Fredriksdal museer & trädgårdar65 510 65 183 53 064 
17)     Armémuseum59 688 38 821 61 862 
18)     Tekniska Museet57 593 28 545 113 730 
19)     Vallby friluftsmuseum56 609 54 246 49 066 
20)    Västergötlands museum56 215 44 067 74 062 

Sveriges Museer

samdok

press

pooler

projekt